ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-06-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:26:51 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego, w m. Złotnik, dz. nr 658/1, 340/4, część dz. nr 641/2, część dz. nr 645, gm. Żary Redaktor Treści
14:24:28 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego, w m. Bieniów, gm. Żary Redaktor Treści
14:21:56 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego, w m. Włostów, gm. Żary Redaktor Treści
13:01:19 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa i remont dróg wewnętrznych gminnych w miejscowości Grabik” Anna Kochanowska
11:15:11 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego, w m. Sieniawa Żarska, gm. Żary Redaktor Treści
10:53:57 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego, w m. Siodło, gm. Żary Redaktor Treści
10:50:41 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie murów oporowych zabezpieczających skarpy dla potrzeb Łużyckiego Centrum Recyklingu, w m. Marszów, gm. Żary Redaktor Treści
10:47:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „budowie dojazdu pożarowego nr B37 na terenie Nadleśnictwa Lubko”. Redaktor Treści

Zmiany z dnia: 2024-06-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:16 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch kontenerów socjalnych dla potrzeb Łużyckiego Centrum Recyklingu, w m. Marszów, gm. Żary Redaktor Treści

Zmiany z dnia: 2024-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:59 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 80/2, 122/5 obręb Dąbrowiec i działek o nr ewid. 94/3, 112, 124/1, 131 obręb Włostów” Anna Kochanowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony