ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:46:53 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia o zmianie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rodzaju inwestycji dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr stacji ZAR3010B wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w m. Kadłubia, gm. Żary Redaktor Treści

Zmiany z dnia: 2024-02-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:43:51 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonej nr ewidencyjnym 144/3, położonej w obrębie Biedrzychowice, gmina Żary Redaktor Treści

Zmiany z dnia: 2024-02-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:10:44 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 lutego 2022 r. znak: RGŚ.6733.2.2022 wydanej dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11117_L370_Bieniów_005 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, w m. Bieniów, gm. Żary Redaktor Treści

Zmiany z dnia: 2024-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:23:39 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa drogi wewnętrznej w Mirostowicach Dolnych, ul. Krótka” Anna Kochanowska
09:05:11 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa drogi wewnętrznej w Mirostowicach Dolnych, ul. Leśna” Anna Kochanowska
09:04:01 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa drogi wewnętrznej w Mirostowicach Dolnych, ul. Leśna” Anna Kochanowska
07:20:07 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego, w m. Grabik, gm. Żary Anna Kochanowska

Zmiany z dnia: 2024-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:14:09 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żary (Drożków, Lubanice) Anna Kochanowska
09:00:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenia Burmistrza Szprotawy zawiadamiające o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne wraz z instalacją do przesyłu ciepła dla Łużyckiego Centrum Recyklingu sp. z o.o. w Marszowie” Anna Kochanowska

Zmiany z dnia: 2024-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:34:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Żary z dnia 11.10.2023 znak RGŚ.6220.3.2023 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie zakładu zbierania i przetwarzania odpadów na terenie działki nr 261/6 obręb Kadłubia gmina Żary” Redaktor Treści

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony