ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XV/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotniku
Nr aktu prawnego
XV/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Żary w 2020 roku
Nr aktu prawnego
10/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żary w 2020 roku
Nr aktu prawnego
9/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Żary w 2020 roku
Nr aktu prawnego
8/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej na terenie Gminy Żary w 2020 roku
Nr aktu prawnego
7/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnych dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary
Nr aktu prawnego
6/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
5/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
4/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji