ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żarach na kadencję 2024-2027
Nr aktu prawnego
LIV/514/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
Nr aktu prawnego
LIV/513/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr RSZ.0005.4.2023
Nr aktu prawnego
LIV/512/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr 103/1 obręb Bieniów
Nr aktu prawnego
LIV/511/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/159/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żarach” na Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary” oraz nadania statutu
Nr aktu prawnego
LIV/510/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Żary
Nr aktu prawnego
LIV/509/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Żary na lata 2023-2025”
Nr aktu prawnego
LIV/508/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 2028
Nr aktu prawnego
LIV/507/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LIV/506/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LIV/505/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji