ˆ

Dostępność

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja Dostępności Cyfrowej
 
  • Oświadczenie w sprawie dostępności
    Urząd Gminy Żary zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://bip.gminazary.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.gminazary.pl.
 
  • Status pod względem zgodności
    Strona internetowa https://bip.gminazary.pl/ jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz.858).
 
Oświadczenie sporządzono na podstawie somooceny dokonanej przez Administratorów strony internetowej https://bip.gminazary.pl/.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
 
  • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

1. Publikacja strony https://bip.gminazary.pl/-2013-05-01
2. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Dorota Zaucha, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 470 73 16. Tą  samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia ze skargą na brak zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
    Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę  internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.  
    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny   powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny   niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
   Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.   W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę  na takie działanie.
 
3. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
4. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przegladarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: możliwość zmiany rozmiaru tekstu, wyróżnienie odnośników.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Dekarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 10:54:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 10:54:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kochanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 14:04:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »