ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o końcowej sprzedaży węgla

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z póź. zm.) Urząd Gminy Żary ogłasza sprzedaż końcową węgla. 
Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego powinny złożyć wniosek o zakup w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 8 maja 2023r.
Cenę za 1 tonę ustala się na poziomie 2 000,00 zł.
Szacunkowa ilość palia stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej
  1. Groszek 3,90 t  
  2. Orzech 7,81 t
Miejsce sprzedaży skład opału „Nat-Oli” Ewelina Grębowiec. Sprzedaż będzie prowadzona do wyczerpania asortymentu. W sprzedaży końcowej nie obowiązuje limit zakupu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Kaźmierczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-05 07:58:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kochanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-05 07:58:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kochanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-05 07:58:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przystąpieniu Gminy Żary do zakupu paliwa stałego od dnia 01.01.2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) informuje, że Gmina Żary przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Kaźmierczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-03 13:34:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kochanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-03 13:34:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kochanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-03 13:34:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r. zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny:
  • na stronie internetowej Gminy Żary,
  • w GOPS w Żarach (III piętro, pokój 305),  
  • w biurze podawczym urzędu gminy (parter, pokój 1).
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00-15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (III piętro, pokój 305), listownie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).
Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku należy oczekiwać na kontakt ze składu opału który będzie prowadzić sprzedaż paliwa stałego.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:
  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Osoby fizyczne mogą nabyć węgiel w dwóch partiach:
  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.
Wszelkie informacje dotyczące dystrybucji węgla będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Żary.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Gminy Żary (pokój 204, nr tel. 68 470 73 30).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Kaźmierczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-08 14:25:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kochanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-08 14:29:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kochanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08 14:30:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przystąpieniu Gminy Żary do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) informuje, że Gmina Żary przystępuje do zakupu paliw stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Kaźmierczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-07 14:35:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kochanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-07 14:36:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kochanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-07 14:36:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pilne!! OGŁOSZENIE DO WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY ŻARY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proszę o pilne zgłaszanie się zainteresowanych gospodarstw domowych zakupem węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2022/2023 sprzedawanego przez samorząd lokalny tj. Gminę Żary. W informacji dla Gminy Żary, proszę o podanie ilości ton węgla, którą gospodarstwo zamierza zakupić w tym sezonie grzewczym od Gminy Żary w ramach zakupu preferencyjnego. Informacje należy podać do dnia 24 października 2022r. (poniedziałek) do godziny 15.00
Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego ( Druk 2696) przez gospodarstwa domowe, upoważnione do zakupu będą:
 
- osoby fizyczne w gospodarstwie domowym spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
- osoby fizyczne, których głównym, zgłoszonym źródłem ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków jest węgiel. 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Proszę o przekazywanie informacji o ilości węgla:
 
- osobiście w Biurze Podawczym ( parter) Urzędu Gminy Żary przy al. Jana Pawła II nr 6
- telefonicznie pod nr tel. 68 470 73 21  lub 68  470 73 38
- pocztą elektroniczną na adres:  
 
Informacja ta zostanie wykorzystana przez Gminę Żary w celu zaplanowania odpowiedniej ilości węgla do zakupu, zgodnie z art. 3 ust 3  ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.Pierwsze zapotrzebowanie na węgiel kamienny gmina ma obowiązek przekazać do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 25 października 2022 roku.     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Ciecierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-21 09:48:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kochanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-21 09:53:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kochanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24 09:51:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »