ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 15054
O biuletynie 10213

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory samorządowe 2024 254
Akty prawne, obwieszczenia 320
Informacje dla wyborców 74
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 57
Urząd Gminy 81105
Struktura organizacyjna 66887
Regulamin organizacyjny 2935
Rada Gminy 27804
Sesje Rady Gminy 62745
Wyniki imiennego głosowania radnych 10315
Nagrania obrad 1700
Plany pracy 1752
2019 236
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2019 rok 814
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2019 rok 772
2018 1072
2017 535
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2017 rok 2101
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2017 rok 1647
2016 850
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2016 rok 2449
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2016 rok 3007
2014 911
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2014 r. 2498
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2014 r. 2459
2013 929
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2013 r. 2836
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2013 rok 2481
2015 920
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2015 r. 2666
Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2015 rok 2934
2020 180
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2020 rok 549
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2020 rok 635
2021 157
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2021 rok 498
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2021 rok 467
2022 113
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2022 rok 375
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2022 rok 410
2023 62
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2023 rok 280
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2023 rok 326
2024 20
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2024 rok 123
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2024 rok 153
Władze Gminy 3502
Co i jak załatwić? 164032
RODO 12935
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12569
Strategia Rozwoju Gminy Żary 23165
Jednostki Gminy 24554
Jednostki organizacyjne 13433
Szkoły 10103
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12280
Centrum Usług Wspólnych 178
Jednostki pomocnicze 20836
Statut 25466
Obwieszczenia 617883
Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek 28911
Ogłoszenia o pracy 176211
Ogłoszenia 804738
Finanse 2288
Budżet Gminy 2836
Sprawozdania finansowe 1870
Sprawozdania budżetowe 1989
Opinie RIO 1865
Oświadczenia majątkowe 59923
Zamówienia publiczne 614059
Przetargi do 10.03.2011 454768
Archiwum do 10.03.2011 50452
Wyniki do 10.03.2011 76336
Plan zamówień publicznych 9937
Rok 2017 2256
Rok 2018 1626
Rok 2019 1178
Rok 2020 850
Rok 2021 2301
Rok 2022 1996
Rok 2023 740
Rok 2024 111
Zamówienia do 130.000 zł netto 261577
Planowanie przestrzenne 162
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 19626
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5086
Obowiązujące plany miejscowe 14144
Wyłożenie do publicznego wglądu 6919
System Informacji Przestrzennej Gminy Żary 780
Dane przestrzenne APP 220
MPZP- procedury 2340
SUiKZP- procedury 1298
Zbiory danych APP-MPZP 465
Zbiory danych APP-SUiKZP 517
Podatki i opłaty lokalne 25398
Kontrola przedsiębiorców 1226
Rok 2005 6961
Rok 2006 7235
podatek rolny 5627
podatek leśny 5611
podatek od nieruchomości 6287
podatek od środków transportowych 6309
Rok 2004 6861
Rok 2007 7225
podatek rolny 5627
podatek leśny 5375
podatek od nieruchomości 9985
podatek od środków transportowych 7620
Rok 2010 4971
podatek rolny 5562
podatek leśny 4889
podatek od nieruchomości 6035
podatek od środków transportowych 5047
Rok 2011 3877
podatek rolny 5608
podatek leśny 4606
podatek od nieruchomości 5873
podatek od środków transportu 4518
Rok 2008 6973
podatek rolny 5557
podatek leśny 4978
podatek od nieruchomości 5554
podatek od środków transportowych 7062
Rok 2013 4050
Podatek rolny 4132
Podatek od nieruchomości 4495
Podatek leśny 3806
Podatek od środków transportu 4117
Rok 2014 2680
Podatek rolny 3808
Podatek od nieruchomości 7329
Podatek leśny 3546
Podatek od środków transportu 3761
Rok 2015 2359
Podatek rolny 3577
Podatek od nieruchomości 0
Podatek leśny 0
Podatek od środków transportu 0
Rok 2012 5932
podatek rolny 6446
podatek leśny 5534
podatek od nieruchomości 9386
Rok 2016 2518
Podatek rolny 8560
Podatek od nieruchomości 6717
Podatek leśny 4359
Podatek od środków transportu 2857
Rok 2017-2019 4298
Podatek rolny 3663
Podatek od nieruchomości 4393
Podatek leśny 2679
Podatek od środków transportu 937
Rok 2020-2024 1939
Podatek rolny 654
Osoby fizyczne 899
Osoby prawne 1101
Podatek od nieruchomości 483
Osoby fizyczne 1340
Osoby prawne 1512
Podatek leśny 565
Osoby fizyczne 551
Osoby prawne 650
Podatek od środków transportu 1127
Akty prawne 1262371
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego 0
Rok 2005-2012 (do 29.03.2012) 28460
Rok 2005 75602
Rok 2006 60902
Rok 2007 103193
Rok 2008 35412
Rok 2009 75627
Rok 2010 67778
Rok 2011 152014
Rok 2012 25148
Zarządzenia Wójta (do 03.04.2012 r. ) 22187
2004 72247
2005 71623
2006 85632
2007 29502
2010 10861
2011 27677
2012 72223
Przetargi 21857
Przetargi - informacje 298712
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/najmu 148884
Nabycie nieruchomości 3091
Sprzedaż nieruchomości 11869
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 4561
Zarządzanie gruntami 1892
Konsultacje społeczne 17662
Raport o stanie gminy 3844
Zgromadzenia 1738
Wykaz zgromadzeń publicznych 4042
Zakup preferencyjny węgla 3145
Opłata retencyjna 2761
Rejestry 7101
Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 8616
Ochrona Środowiska 14069
Rejestr Działalności Regulowanej 8619
Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi dot. nieczystosci ciekłych 12076
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 1449
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 2888
Azbest 9927
Azbest- nabór 2015 4270
Azbest - nabór na 2016 6891
Azbest- Nabór 2017 5092
Azbest- nabór 2018 3094
Azbest nabór 2019 1021
Azbest nabór 2020 1073
Azbest nabór 2021 823
Azbest nabór 2022 513
Azbest nabór 2023 349
Przydomowe oczyszczalnie 6490
Wycinka drzew 7133
Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania 10489
Dofinansowanie do budowy systemów deszczowych 1126
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2708
Programy Ochrony Środowiska 420
Ochrona ludności 7799
Ostrzeżenia i komunikaty 17378
Zarządzanie kryzysowe 702
Przydatne informacje 3895
Prawo podatkowe 1985
Interpretacje 2697
Informacje nieudostepnione w BIP 17346
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 7917
Konkursy ofert: sport, kultura, turystyka 310517
Konkursy ofert: pomoc społeczna 145045
Udostępnienie informacji publicznej 18606
Komunikaty 152440
Interpelacje, zapytania,wnioski 11476
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3283
Rok 2014 2944
Rok 2015 3382
Rok 2016 1972
Rok 2017 1337
Rok 2018 777
Rok 2019 635
Rok 2020 529
Rok 2021 407
Rok 2022 295
Petycje 3489
Wybory Ławników 1898
Wybory 868
Obwody głosowania 108
Okręgi wyborcze 111
Wybory samorządowe 2010 4209
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 921
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Infrmacja dla wyborców niepełnosprawnych 583
Obwody głosowania i lokale wyborcze 685
Druki, wnioski 773
Komisje wyborcze 918
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 153
Informacja dla Wyborców 1613
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 560
Komisje wyborcze 1188
Wybory samorządowe 2014 4633
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 786
Referendum ogólnopolskie 2015 3592
Państwowa Kimisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1060
Wybory Prezydenta RP 2015 3546
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 700
Wykaz Komitetów Wyborczych 0
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary 3493
Gminna Komisja Wyborcza 2347
Obwodowe Komisje Wyborcze 794
Wybory samorządowe 2018 945
Akty prawne, obwieszczenia 2012
Informacje dla wyborców 1009
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 923
Okręgi i obwody głosowania 632
Komisje wyborcze 1014
Komitety wyborcze 704
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 945
Akty prawne, obwieszczenia 517
Informacja dla wyborców 2176
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1174
Obwody głosowania i lokale wyborcze 618
Obwodowe Komisje Wyborcze 1598
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 128
Informacja dla wyborców 182
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 86
Komisje wyborcze 277
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 344
Akty prawne, obwieszczenia 911
Komisje wyborcze 748
Informacje dla wyborców 680
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 153
Referendum ogólnokrajowe 2023 140
Akty prawne 214
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary-Okręg wyboczy nr 7 188
Akty prawne, obwieszczenia 1090
Komisje Wyborcze 300
WYBORY PREZYDENTA RP 28.06.2020r. 574
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1194
Informacje dla wyborców 2949
Komisje wyborcze 1893
Materiały szkoleniowe dla OKW 697
WYBORY PREZYDENTA RP 10.05.2020r. 524
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1546
Informacje dla wyborców 1369
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 474
Komisje wyborcze 1313
System Informacji Przestrzennej Gminy Żary 0
Dostępność 1733
Raport o stanie dostępności 750
Plan działania 898
Koordynator ds. dostępności 554
Informacje ogólne dot. zapewnienia dostępnościi 422

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1557178
Statystyki 12233
Zespół redakcyjny 11606
Kanały RSS 1312
« powrót do poprzedniej strony