ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 15674
O biuletynie 10659

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Parlamentu Europejskiego 382
Akty prawne, obwieszczenia 547
Informacje dla wyborców 409
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 162
Obwodowe Komisje Wyborcze 400
Urząd Gminy 83056
Struktura organizacyjna 72474
Regulamin organizacyjny 3441
Rada Gminy 29578
Sesje Rady Gminy 72758
Wyniki imiennego głosowania radnych 15092
Nagrania obrad 1954
Plany pracy 1850
2019 274
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2019 rok 951
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2019 rok 924
2018 1228
2017 577
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2017 rok 2344
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2017 rok 1843
2016 894
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2016 rok 2629
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2016 rok 3183
2014 952
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2014 r. 2658
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2014 r. 2629
2013 972
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2013 r. 3055
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2013 rok 2663
2015 965
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2015 r. 2845
Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2015 rok 3145
2020 219
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2020 rok 714
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2020 rok 836
2021 195
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2021 rok 636
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2021 rok 601
2022 149
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2022 rok 518
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2022 rok 552
2023 100
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2023 rok 421
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2023 rok 474
2024 68
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2024 rok 328
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2024 rok 362
Władze Gminy 4107
Co i jak załatwić? 188904
RODO 15536
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13251
Strategia Rozwoju Gminy Żary 23909
Jednostki Gminy 24948
Jednostki organizacyjne 13564
Szkoły 10329
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12871
Centrum Usług Wspólnych 330
Jednostki pomocnicze 21869
Statut 26389
Obwieszczenia 713087
Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek 31980
Ogłoszenia o pracy 186020
Ogłoszenia 832309
Finanse 2835
Budżet Gminy 3444
Sprawozdania finansowe 2354
Sprawozdania budżetowe 2547
Opinie RIO 2436
Oświadczenia majątkowe 83047
Zamówienia publiczne 651037
Przetargi do 10.03.2011 475137
Archiwum do 10.03.2011 52350
Wyniki do 10.03.2011 79426
Plan zamówień publicznych 10642
Rok 2017 2454
Rok 2018 1795
Rok 2019 1339
Rok 2020 1005
Rok 2021 3246
Rok 2022 2952
Rok 2023 1220
Rok 2024 506
Zamówienia do 130.000 zł netto 274635
Planowanie przestrzenne 162
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20454
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5179
Obowiązujące plany miejscowe 16880
Wyłożenie do publicznego wglądu 8566
System Informacji Przestrzennej Gminy Żary 995
Dane przestrzenne APP 284
MPZP- procedury 3517
SUiKZP- procedury 1987
Zbiory danych APP-MPZP 780
Zbiory danych APP-SUiKZP 975
Akty prawne 1462770
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego 0
Rok 2005-2012 (do 29.03.2012) 32439
Rok 2005 82212
Rok 2006 66307
Rok 2007 111927
Rok 2008 38106
Rok 2009 81702
Rok 2010 73211
Rok 2011 163074
Rok 2012 26904
Podatki i opłaty lokalne 25862
Kontrola przedsiębiorców 1418
Rok 2005 7219
Rok 2006 7432
podatek rolny 5799
podatek leśny 5797
podatek od nieruchomości 6470
podatek od środków transportowych 6547
Rok 2004 7053
Rok 2007 7417
podatek rolny 5790
podatek leśny 5527
podatek od nieruchomości 10159
podatek od środków transportowych 7893
Rok 2010 5054
podatek rolny 5720
podatek leśny 5050
podatek od nieruchomości 6200
podatek od środków transportowych 5207
Rok 2011 3961
podatek rolny 5770
podatek leśny 4764
podatek od nieruchomości 6030
podatek od środków transportu 4689
Rok 2008 7173
podatek rolny 5712
podatek leśny 5160
podatek od nieruchomości 5739
podatek od środków transportowych 7244
Rok 2013 4133
Podatek rolny 4337
Podatek od nieruchomości 4652
Podatek leśny 3947
Podatek od środków transportu 4320
Rok 2014 2732
Podatek rolny 3981
Podatek od nieruchomości 7574
Podatek leśny 3726
Podatek od środków transportu 3944
Rok 2015 2417
Podatek rolny 3762
Podatek od nieruchomości 0
Podatek leśny 0
Podatek od środków transportu 0
Rok 2012 6140
podatek rolny 6676
podatek leśny 5741
podatek od nieruchomości 9668
Rok 2016 2570
Podatek rolny 9202
Podatek od nieruchomości 7030
Podatek leśny 4672
Podatek od środków transportu 3028
Rok 2017-2019 4355
Podatek rolny 3891
Podatek od nieruchomości 4549
Podatek leśny 2928
Podatek od środków transportu 1100
Rok 2020-2024 2098
Podatek rolny 868
Osoby fizyczne 1088
Osoby prawne 1259
Podatek od nieruchomości 524
Osoby fizyczne 1846
Osoby prawne 1825
Podatek leśny 785
Osoby fizyczne 707
Osoby prawne 815
Podatek od środków transportu 1477
Podatek rolny - 1,5% na rolnicze związki zawodowe 377
Zarządzenia Wójta (do 03.04.2012 r. ) 22745
2004 76530
2005 76529
2006 90752
2007 29993
2010 11319
2011 28865
2012 76678
Przetargi 35430
Przetargi - informacje 304268
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/najmu 163535
Nabycie nieruchomości 4382
Sprzedaż nieruchomości 13938
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 6776
Zarządzanie gruntami 3163
Konsultacje społeczne 20529
Raport o stanie gminy 5477
Zgromadzenia 1953
Wykaz zgromadzeń publicznych 4405
Zakup preferencyjny węgla 4399
Opłata retencyjna 3301
Rejestry 7420
Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 9142
Ochrona Środowiska 14728
Rejestr Działalności Regulowanej 8929
Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi dot. nieczystosci ciekłych 13810
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 1521
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 3041
Azbest 10517
Azbest- nabór 2015 4560
Azbest - nabór na 2016 7399
Azbest- Nabór 2017 5611
Azbest- nabór 2018 3537
Azbest nabór 2019 1279
Azbest nabór 2020 1437
Azbest nabór 2021 1154
Azbest nabór 2022 743
Azbest nabór 2023 600
Przydomowe oczyszczalnie 7331
Wycinka drzew 7854
Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania 11688
Dofinansowanie do budowy systemów deszczowych 1923
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 3172
Programy Ochrony Środowiska 645
Ochrona ludności 8229
Ostrzeżenia i komunikaty 19482
Zarządzanie kryzysowe 877
Przydatne informacje 4081
Prawo podatkowe 2469
Interpretacje 2918
Informacje nieudostepnione w BIP 18002
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 8534
Konkursy ofert: sport, kultura, turystyka 326429
Konkursy ofert: pomoc społeczna 154873
Udostępnienie informacji publicznej 19302
Komunikaty 156364
Interpelacje, zapytania,wnioski 19509
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3756
Rok 2014 3117
Rok 2015 3651
Rok 2016 2146
Rok 2017 1521
Rok 2018 928
Rok 2019 822
Rok 2020 688
Rok 2021 568
Rok 2022 490
Rok 2023 127
Petycje 5371
Wybory Ławników 2989
Wybory 1384
Obwody głosowania 356
Okręgi wyborcze 309
Wybory samorządowe 2010 6093
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1219
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Infrmacja dla wyborców niepełnosprawnych 761
Obwody głosowania i lokale wyborcze 899
Druki, wnioski 992
Komisje wyborcze 1211
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 206
Informacja dla Wyborców 2144
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 726
Komisje wyborcze 1601
Wybory samorządowe 2014 6353
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1030
Referendum ogólnopolskie 2015 4938
Państwowa Kimisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1447
Wybory Prezydenta RP 2015 4667
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 945
Wykaz Komitetów Wyborczych 0
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary 4689
Gminna Komisja Wyborcza 3099
Obwodowe Komisje Wyborcze 1091
Wybory samorządowe 2018 1263
Akty prawne, obwieszczenia 2667
Informacje dla wyborców 1308
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1269
Okręgi i obwody głosowania 842
Komisje wyborcze 1326
Komitety wyborcze 944
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1229
Akty prawne, obwieszczenia 689
Informacja dla wyborców 2859
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1626
Obwody głosowania i lokale wyborcze 795
Obwodowe Komisje Wyborcze 2115
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 182
Informacja dla wyborców 535
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 240
Komisje wyborcze 803
Wybory samorządowe 2024 1537
Akty prawne, obwieszczenia 2284
Informacje dla wyborców 894
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 380
Gminna Komisja Wyborcza 999
Obwodowe Komisje Wyborcze 1188
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 604
Akty prawne, obwieszczenia 2122
Komisje wyborcze 1698
Informacje dla wyborców 1616
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 337
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary-Okręg wyboczy nr 7 393
Akty prawne, obwieszczenia 2241
Komisje Wyborcze 594
Referendum ogólnokrajowe 2023 638
Akty prawne 492
WYBORY PREZYDENTA RP 28.06.2020r. 887
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1683
Informacje dla wyborców 3988
Komisje wyborcze 2577
Materiały szkoleniowe dla OKW 926
WYBORY PREZYDENTA RP 10.05.2020r. 1132
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 2075
Informacje dla wyborców 1858
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 655
Komisje wyborcze 1805
System Informacji Przestrzennej Gminy Żary 0
Dostępność 2466
Raport o stanie dostępności 953
Plan działania 1308
Koordynator ds. dostępności 714
Informacje ogólne dot. zapewnienia dostępnościi 659

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1672844
Statystyki 12610
Zespół redakcyjny 11868
Kanały RSS 1544
« powrót do poprzedniej strony