Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Żary
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-07-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:14 Upublicznienie elementu informacja Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grabiku Redaktor Treści
11:53:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Budowa bateryjnych magazynów energii elektrycznej, stacji transformatorowej wraz z przyłączem i niezbędną infrastrukturą techniczną mocy do 250 MW na terenie działki o nr geod. 184/1, 184/2 w obrębie Marszów, gmina Żary” Redaktor Treści
09:21:34 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy - „Odwodnienie terenu wokół i na terenie Szkoły Podstawowej w Bieniowie” Redaktor Treści

Zmiany z dnia: 2024-07-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:38:06 Upublicznienie elementu informacja Interpelacja RSZ.0003.27.2024 ws. modernizacji drogi powiatowej nr 1077F w miejscowości Biedrzychowice Dolne Redaktor Treści

Zmiany z dnia: 2024-07-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:00:04 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy - „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żary ” Redaktor Treści
07:23:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy - Zapytanie nr RSZ.0003.14.2024 ws. wniesienia informacji do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2024-2030 Redaktor Treści

Zmiany z dnia: 2024-07-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:05:33 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy - „Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy Żary” Redaktor Treści
09:43:19 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia, że wpłynął wniosek o wycofanie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów gm. Żary Redaktor Treści

Zmiany z dnia: 2024-07-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:40 Upublicznienie elementu informacja Wydatkowanie środków przez JST na cele dotyczące szkoleń i podnoszenia kwalifikacji Urzędników Redaktor Treści
13:50:16 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Żary zawiadamia o postanowieniu prostującym oczywistą omyłkę w części tekstowej do decyzji nr 18/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 czerwca 2024 r. dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Włostów gm. Żary Redaktor Treści

Nawigacja między stronami listy informacji