ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Szczegóły informacji

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

Ogłoszono dnia: 2018-10-05 12:54:12

Termin załatwienia

zgodnie z przepisami prawa do 30 dni

Osoba kontaktowa

Paulina Reczuch

Miejsce załatwienia

pok. 210

Telefon kontaktowy

+48 (68) 470-73-22

Sposób załatwienia

 • dokument: zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia,
 • odbiór:
- zezwolenie można odebrać osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu, ze
zdjęciem, potwierdzającego tożsamość osoby
- możliwe jest również wydanie zezwolenia upoważnionej osobie za okazaniem pełnomocnictwa i
dokumentu tożsamości (więcej w Dodatkowych informacjach),
- decyzja o odmowie wydania zezwolenia jest przekazywana przedsiębiorcy za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych samodzielnie sporządzony przez interesanta, zawierający następujące dane:
- oznaczenie rodzaju napojów alkoholowych
- napoje alkoholowe zawierające do 4,5 % alkoholu oraz piwo,
- napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
- napoje alkoholowe zawierające powyżej 18 % alkoholu,
- oznaczenie przedsiębiorcy
- imię i nazwisko, nazwa firmy,
- adres siedziba firmy,
- w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców : KRS lub NIP,
- przedmiot działalności gospodarczej wg PKD,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyn dystrybucyjny),
dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu będącego punktem sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., poz.914 z późn.zm)
Przy odbiorze zezwolenia :
 • dowód wniesienia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość osoby,
 • dokumenty stanowiące załączniki do wniosku należy przedłożyć w formie :
- oryginałów,
- lub kserokopii potwierdzonych urzędowo za zgodność z oryginałem przez notariusza albo występującego w
sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą
podatkowym- art.76a kpa ,
 
za aktualne uważa się dokumenty pochodzące z okresu 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku

Opłaty

 • opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek lub do kasy Urzędu Gminy , przed wydaniem zezwolenia,
 • roczna opłata obowiązująca przedsiębiorców rozpoczynających działalność związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych wynosi:
- 525,00 zł - za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,00 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z
wyjątkiem piwa),
- 2100,00 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu,
 • w roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia,
 • opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego,
 • opłata obowiązująca przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37500,00 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37500,00 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77000,00 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - w wysokości 2,7%
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

Tryb odwoławczy

 • odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, (al.Niepodległości 7), za pośrednictwem Wójta Gminy Żary
 • termin wniesienia odwołania : 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Reczuch Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Reczuch Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 12:48:52
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 12:54:12
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 12:54:12
Artykuł był wyświetlony: 76 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu