ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Udzielenie zezwolenia na organizację imprezy masowej na terenie Gminy Żary

Szczegóły informacji

Udzielenie zezwolenia na organizację imprezy masowej na terenie Gminy Żary

Wydział: Referat Spraw Społecznych i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2018-06-06 13:32:27

Termin załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej

Osoba kontaktowa

Katarzyna Marciniak

Miejsce załatwienia

pok. 201

Telefon kontaktowy

(68) 470-73-32

Sposób załatwienia

sposób dostarczenia dokumentów: osobiście lub drogą pocztową

Wymagane Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:
1) opinie: Komendanta Komendy  Policji w Żarach, Komendanta Powiatowej Staży Pożarnej w Żarach,   Dysponenta ratownictwa medycznego, Powiatowego inspektora sanitarnego
2) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem,
3) instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
4) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
5) informację o:a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
6) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
7) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
8) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11;
9) informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
10) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania

Opłaty

Opłata skarbowa w sprawie o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł. Opłatę tę należy wnieść na rachunek bankowy urzędu gminy albo w kasie urzędu. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć wniosku

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze

Uwagi

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do Wójta Gminy Żary , z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Marciniak Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 09:17:51
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 13:32:27
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 13:32:27
Artykuł był wyświetlony: 49 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu