ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy Żary”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 287.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego w m. Olbrachtów”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131 KiB)
 • SWZ (PDF, 468.7 KiB)
 • Załącznik do SWZ (DOC, 228.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 14.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 260 KiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 223.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 578.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego w m. Olbrachtów”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 467.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOC, 228.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 14.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 260 KiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 226.8 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 263.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej w m. Olbrachtów na dz. Nr 260, 159, 268/1, 277, 467 w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 598.8 KiB)
 • Załącznik do SWZ (DOC, 436.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 14.3 KiB)
 • PFU (ZIP, 10.8 MiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 241.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 325 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 501.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-04-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej w m. Sieniawa Żarska na dz. Nr 592, 443/2, 565/6, 595 w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 598.1 KiB)
 • Załącznik do SWZ (DOC, 434 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 14.3 KiB)
 • PFU (ZIP, 12.9 MiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 243.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 505.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-04-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej w m. Mirostowice Dolne na dz. Nr 434, 472/1, 472/2, 486, 529, 531, 584/2 w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 595.3 KiB)
 • Załącznik do SWZ (DOC, 434.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 14.3 KiB)
 • PFU (ZIP, 8.3 MiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 247.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 332.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 508.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśl na dz. Nr 195,202/1,194,198/1 w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137 KiB)
 • SWZ (PDF, 586 KiB)
 • Załącznik do SWZ (DOC, 426 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 14.3 KiB)
 • PFU (ZIP, 11 MiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 243.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 504.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej w m. Olbrachtów na dz. Nr 260, 159, 268/1, 277, 467 w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138 KiB)
 • SWZ (PDF, 597.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOC, 436.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 14.3 KiB)
 • PFU (ZIP, 10.8 MiB)
 • Odpowiedź 1 (PDF, 291.2 KiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 244.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 308.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 359.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej w m. Sieniawa Żarska na dz. Nr 592, 443/2, 565/6, 595 w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 596.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOC, 434 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 14.3 KiB)
 • Dokumentacja techniczna- droga w m. Sieniawa Żarska (ZIP, 12.9 MiB)
 • Odpowiedź 1 (PDF, 300.7 KiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 242.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 304.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 359.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Mirostowice Dolne na dz. Nr 434, 472/1, 472/2, 486, 529, 531, 584/2 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 592.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOC, 434.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 14.3 KiB)
 • PFU (ZIP, 8.3 MiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 252.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 369.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji