ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa ciągu pieszo- jezdnego w m. Olbrachtów”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 221.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa zbiornika buforowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zasilaniem elektrycznym dla stacji uzdatniania wody w m. Sieniawa Żarska”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 226.7 KiB)