ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2022-03-03
Data rozstrzygnięcia
2022-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żary
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2022-02-10
Data rozstrzygnięcia
2022-03-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 507.4 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2021-12-29
Data rozstrzygnięcia
2022-02-24
Tytuł zamówienia publicznego
„Stworzenie Centrum kulturalno-edukacyjnego w m. Grabik w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 502.3 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2021-12-08
Data rozstrzygnięcia
2021-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Żary na lata 2022-2023"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 469 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2021-10-22
Data rozstrzygnięcia
2021-11-10
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żary
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 741.1 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2021-10-21
Data rozstrzygnięcia
2021-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żary
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 815.5 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2021-10-15
Data rozstrzygnięcia
2021-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 563.1 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2021-09-20
Data rozstrzygnięcia
2021-10-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żary i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 270 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2021-08-16
Data rozstrzygnięcia
2021-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi ozn. Nr działki 642/1 w m. Złotnik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 554.1 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2021-08-16
Data rozstrzygnięcia
2021-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
Stworzenie Centrum kulturalno-edukacyjnego w m. Miłowice poprzez przebudowę budynku mieszkalnego na użyteczności publicznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 545.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji