ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2022-12-06
Data rozstrzygnięcia
2022-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oleju opałowego do szkół i innych obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Żary w sezonie grzewczym 2022/2023”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 489.9 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2022-10-21
Data rozstrzygnięcia
2022-12-06
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 534.8 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2022-10-07
Data rozstrzygnięcia
2022-11-03
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w miejscowości Olbrachtów w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 530.2 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2022-09-27
Data rozstrzygnięcia
2022-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilających miejscowość Grabik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 527.7 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2022-08-26
Data rozstrzygnięcia
2022-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów na dz. nr 531/2, 495, 491, 467, 494/2, 528/1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 516.8 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2022-08-19
Data rozstrzygnięcia
2022-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa, instalacja sprzętu komputerowego i sieciowego dla szkół i urzędu oraz oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 535.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze kolejnej oferty (PDF, 574.1 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2022-07-15
Data rozstrzygnięcia
2022-08-02
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 472.6 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2022-06-14
Data rozstrzygnięcia
2022-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 530.8 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2022-06-10
Data rozstrzygnięcia
2022-07-06
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żary
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 802.2 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2022-06-03
Data rozstrzygnięcia
2022-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja drogi wewnętrznej w kierunku m. Białowice”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 544.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji