ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2017-08-01
Data rozstrzygnięcia
2017-09-01
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Żary.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 534.4 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2017-05-31
Data rozstrzygnięcia
2017-06-29
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bieniowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 608.7 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2017-05-26
Data rozstrzygnięcia
2017-06-19
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Lubanice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 531.1 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2017-04-12
Data rozstrzygnięcia
2017-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Dąbrowiec ozn. nr działki 25
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 611.5 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2017-04-04
Data rozstrzygnięcia
2017-05-12
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Grabik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 537.7 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2017-03-02
Data rozstrzygnięcia
2017-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
„Uzbrojenie strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Żary, obręb Kadłubia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 681.1 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2017-02-23
Data rozstrzygnięcia
2017-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług przewozowych w zakresie transportu uczniów z zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 630.6 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2017-01-04
Data rozstrzygnięcia
2017-01-24
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żary regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych godzinach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 605.2 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2016-11-07
Data rozstrzygnięcia
2016-11-29
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 568.5 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2016-09-16
Data rozstrzygnięcia
2016-10-04
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.2 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 585.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji