ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 111
Data ogłoszenia
2018-01-10
Data rozstrzygnięcia
2018-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług przewozowych w zakresie transportu uczniów w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 566.9 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2018-01-09
Data rozstrzygnięcia
2018-01-31
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żary regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych godzinach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 823.2 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 579.3 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2017-12-08
Data rozstrzygnięcia
2017-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Żary na lata 2018-2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 502.2 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2017-11-02
Data rozstrzygnięcia
2017-12-12
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w m. Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 553 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2017-10-25
Data rozstrzygnięcia
2017-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 586.5 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2017-09-25
Data rozstrzygnięcia
2017-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 421.4 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2017-09-12
Data rozstrzygnięcia
2017-10-24
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubomyśl oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Żary
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 557.2 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2017-09-05
Data rozstrzygnięcia
2017-10-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogumiłów w ciągu drogi powiatowej nr 1115 F
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 589.9 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2017-08-23
Data rozstrzygnięcia
2017-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Mirostowice Dolne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 520.6 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2017-08-14
Data rozstrzygnięcia
2017-08-29
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 550.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji