ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
LIV/504/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
Nr aktu prawnego
LIV/503/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Żary
Nr aktu prawnego
LIV/502/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
LIV/501/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Nr aktu prawnego
LIV/500/23
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Żary
Nr aktu prawnego
LIV/499/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żary
Nr aktu prawnego
LIV/498/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2023 - 2026
Nr aktu prawnego
LIV/497/23
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIV/496/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023
Nr aktu prawnego
0050.116.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji