ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Żary
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Żary
Nr aktu prawnego
0050.43.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków w przedmiocie udzielania dotacji z budżetu Gminy Żary na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i ustalenia zakresu jej kompetencji
Nr aktu prawnego
0050.42.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków w przedmiocie udzielania dotacji z budżetu Gminy Żary na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary i ustalenia zakresu jej kompetencji
Nr aktu prawnego
0050.41.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024
Nr aktu prawnego
0050.40.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonej nr ewidencyjnym 281/5, położonej w obrębie Olbrachtów, gmina Żary
Nr aktu prawnego
0050.39.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościami Gminy Żary na lata 2024-2027
Nr aktu prawnego
0050.38.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2024-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 2/64 oraz 2/78, położonych w obrębie Grabik, gmina Żary
Nr aktu prawnego
0050.37.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2024-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, oznaczonej nr 456/8, położonej w obrębie Sieniawa Żarska, gmina Żary
Nr aktu prawnego
0050.36.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024
Nr aktu prawnego
0050.35.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów przyznawania tych świadczeń nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary
Nr aktu prawnego
LIX/550/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji