ˆ

Wyniki

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 60 tys. euro pn "Wykonanie studni zastępczej za studnię SW 3 dla potrzeb wodociągu w m. Olszyniec gm. Żary"

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 60 tys. euro pn. "Wykonanie studni zastępczej za studnię SW 2 dla potrzeb wodociągu w m. Bogumiłów gm. Żary"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór wykonawcy zadania: Remont istniejących budynków szkolnych w m. Lubanice Gmina Żary.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowa i nadbudowa remizy strażackiej w Sieniawie Żarskiej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego "Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Mirostowicacvh Dolnych gm. Żary".

Wynik postępowania przetargowego "Budowa sieci wodociągowej głównej rozdzielczej z nawiertkami do budynków w m. Łaz Gm. Żary"

Wynik postępowania przetargowego dot. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Włostów

Wynik postępowania przetargowego dot. „ Remont mostku drogowego w ciągu lokalnej drogi oz. nr dz.214 w m. Biedrzychowice

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont budowlany budynku mieszkalnego w Bieniowie ul. Górna 15c/1 i 15c/2.

Nawigacja między stronami listy informacji