ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wycinka drzew

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek siry
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Siry
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-06 09:59:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Treści
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-06 10:00:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Treści
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-13 14:22:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2471 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana w przepisach Ustawy o ochronie przyrody!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 17.06.2017r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Główna zmiana dotyczy osób fizycznych usuwających drzewa na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (na własnej posesji), które przed wycinką będą musiały dokonać pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy z podaniem imienia i nazwiska, numeru działki oraz przedstawieniem mapki bądź rysunku   z naniesioną lokalizacją drzewa/drzew. Organ  administracyjny w ciągu 21 dni od daty wpływu zgłoszenia dokona oględzin drzew.
Usunąć drzewa można będzie jeżeli w ciągu 14 dni od dnia oględzin  organ administracyjny nie wniesie sprzeciwu (tzw. zgoda milcząca). 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane,  a budowa ta będzie mieć związek   z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo/drzewa organ administracyjny na podstawie danych z oględzin w drodze decyzji nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew ! 
 
Zgłoszenie obowiązywać będzie jednak tylko dla drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
  1.    80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
  2.    65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, akacji, platanu klonolistnego
  3.    50 cm dla pozostałych  gatunków 
 
W przypadku nie usunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy  od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Pamiętać należy, że w przypadku usunięcia drzewa/drzew bez wymaganego zgłoszenia wymierzana będzie administracyjna kara pieniężna !
 
Zmiany nie dotyczą terenów rolnych, z których nadal można będzie usuwać drzewa bez zezwolenia w celu ich przywrócenia  do użytkowania rolniczego.
 
Obowiązkowo decyzję na wycinkę drzew będą musiały uzyskać wszystkie pozostałe podmioty inne niż osoby fizyczne (m.in. instytucje, firmy, parafie itp.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Siry
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Siry
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-16 11:45:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-16 11:46:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-16 11:46:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2554 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana przepisów w zakresie wycinki drzew

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2017r. ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U z 2016r. poz. 2249) przedstawia się wybrane i najistotniejsze zmiany:
Zgodnie z art. 83f ustawy zamiennej nie jest wymagane uprzednie uzyskanie zezwolenia na usunięcie:
  1. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  2. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  3. Drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Pkt. 3 dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm, spółek oraz samorządów terytorialnych. 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Podsumowując, właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi i nie prowadzący działalności gospodarczej oraz rolnicy przywracający do użytkowania grunty rolne są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zgody Wójta Gminy Żary na usunięcie drzew bez względu na gatunek i obwód drzew i nie muszą zgłaszać tego faktu do tutejszego urzędu !.
 
Dokonując wycinki drzew należy pamiętać, że cały czas obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U z 2014r., poz.1348 ze zm.), określające ochronny okres lęgowy ptaków przypadający od 1 marca do 15 października, w którym to obowiązuje zakaz usuwania gniazd ptaków i ssaków znajdujących się na drzewach.
 
Informujemy, że ustawa o ochronie przyrody nie dotyczy drzew rosnących na gruntach oznaczonych w ewidencji jako Ls, czyli lasach. Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew w lasach stanowiących własność osób prywatnych jest Starosta.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Siry
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Siry
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-03 14:29:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-03 14:29:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-20 14:34:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »