ˆ

Azbest

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Aktualny formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Siry
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-13 10:42:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Treści
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-13 10:56:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Treści
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-13 10:56:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca aktualnego Programu usuwania azbestu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że w roku 2020 na zlecenie Gminy Żary przeprowadzona została aktualizacja programu usuwania azbestu na terenie gminy. W załączeniu poniżej zamieszczamy aktualny Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żary na lata 2020-2032 oraz wyniki inwentaryzacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Siry
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-22 11:44:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Treści
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-22 11:48:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Treści
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22 11:48:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJE O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Akapit nr 1 - brak tytułu

Azbest, to grupa nieorganicznych, metamorficznych minerałów o strukturze włóknistej, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali (magnezu, wapnia, sodu, żelaza).
Azbest charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, elastycznością, miękkością, sprężystością, z możliwością przędzenia, lekkością, odpornością na działanie czynników chemicznych i biologicznych, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne, mrozoodporność,
a przede wszystkim dużą odpornością na działanie wysokich temperatur i niepalnością.
W temperaturze 350°C wytrzymałość mechaniczna włókien azbestu spada jedynie o 20%, co spowodowane jest częściowym odparowaniem wody – po wystudzeniu i przyjęciu wody
z otoczenia włókna wracają do stanu pierwotnego. Dopiero w temperaturze ponad 700°C woda zupełnie odparowuje i włókna azbestowe nieodwracalnie tracą elastyczność i zaczynają się kruszyć.
W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:
- pokryć dachów: eternit falisty i płaski,
- płyt elewacyjnych i balkonowych,
- rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
- sprzęgieł i hamulców do wind,
- różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów    
   centralnego ogrzewania,
- ognioodpornych koców azbestowych.
 
 
SZKODLIWOŚĆ AZBESTU
Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem.
Właściwości chorobotwórcze włókien azbestowych zależą od takich czynników jak rodzaj azbestu, wymiary i kształt włókien, ich stężenie, czas ekspozycji organizmu na ich działanie, a także efektywność biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego oraz ewentualnego wpływu innych toksyn. Wszystkie rodzaje azbestu są niebezpieczne dla zdrowia ale za najniebezpieczniejszy uważa się azbest krokidolitowy, ze względu na mechanizm rozdrabniania jego włókien, ich rozmiary oraz trwałość w warunkach fizjologicznych. Za najistotniejszy czynnik aktywności kancerogennej (rakotwórczej)                        i fibrogennej (po-wstawanie zbliznowaceń) azbestu uważa się kształt jego włókien – cienki           i wydłużony. Największe zagrożenie dla organizmu stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które dostają się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną. Krytyczne wy-miary włókien respirabilnych azbestu: długość > 5 μm, średnica < 3 μm i stosunek długości do średnicy włókien jak 3:1. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane (fagocytowane) przez komórki układu odpornościowego (makrofagi), jednak ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce, tylko wystają z niej powodując wyciek jej zawartości, wniknie ewentualnych toksyn, a ostatecznie obumarcie komórki. Efektem jest powstawanie zbliznowaceń lub indukcja procesu nowotworowego.
 
Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego (choroby zawodowe):
  • pylica azbestowa (azbestoza) – zwłóknienie tkanki płucnej, będące nieuleczalną chorobą zawodową występującą u osób narażonych na długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu azbestowego prowadzącą do niewydolności oddechowej,
  • łagodne zmiany opłucnowe – występują pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej, rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest,
  • rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej – rzadko występujący nowotwór złośliwy spowodowany długotrwałym narażeniem nawet na nie duże stężenia włókien azbestu, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.
 
Z uwagi dużą szkodliwość wyrobów zawierających azbest dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska przyrodniczego priorytetowym zadaniem jest jego systematyczna inwentaryzacja i jej zgłaszanie odpowiednim władzom publicznym w celu bezpiecznego demontażu i unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane podmioty. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AM Trans Progres
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
AM Trans Progres
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-31 11:54:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-31 12:11:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-04 10:28:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4996 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »