ˆ

2010

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 22/10 Wójta Gminy Żary z dnia 14 maja 2010r. w sprawie regulaminu przyznawania statuetki ”ZASŁUŻONY DLA GMINY ŻARY”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 22/10
Wójta Gminy Żary
z dnia 14 maja 2010r.


w sprawie regulaminu przyznawania statuetki ”ZASŁUŻONY DLA GMINY ŻARY”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustanawia się nagrody Wójta Gminy Żary w formie statuetki „ZASŁUŻONY DLA GMINY ŻARY”, które przyznawane będą w oparciu o Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. O wyborze laureata spośród zgłoszonych kandydatów decyduje Kapituła Konkursowa w składzie:
1/ Krystyna Micinowska – Przewodnicząca
2/ Celina Sygutowska – Członek
3/ Magdalena Pietek – Członek
4/ Zbigniew Witka – Członek.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Kapituły Konkursowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Żary
Jan Dżyga


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-14 13:12:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-14 13:12:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-13 14:12:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 9/10 Wójta Gminy Żary z dnia 19.02.2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 9/10
Wójta Gminy Żary
z dnia 19.02.2010 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspomagania finansowej działalności ludowych zespołów sportowych w organizowaniu rozgrywek piłki nożnej oraz wspieranie projektów uczniowskich klubów sportowych oraz wspierania finansowej działalności w kulturze, ochronie dóbr i tradycji oraz inicjatyw kulturalnych promujących gminę w 2010 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 pkt. 24, art. 11ust. 1-3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), uchwały Nr XXVI/233/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok oraz uchwały Nr XXVI/238/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w zakresie wspierania finansowej działalności ludowych zespołów sportowych w organizowaniu rozgrywek piłki nożnej oraz wspieranie projektów uczniowskich klubów sportowych oraz wspierania finansowej działalności w kulturze, ochronie dóbr i tradycji oraz inicjatyw kulturalnych promujących gminę zostaje udzielona dotacja dla podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kultury i sportu Urzędu Gminy Żary w oparciu o umowy zawarte z podmiotami wymienionymi w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-05 07:52:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-05 07:54:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-13 14:13:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »