ˆ

2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 11/07 Wójta Gminy Żary z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Zarządzenie nr 6/07 Wójta Gminy Żary z dnia 9 lutego 2007 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w roku 2007