ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Żary
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat Nr 1/2014 w sprawie sprzedaży drewna opałowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Klisowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Klisowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-06 08:40:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-06 08:43:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-06 08:43:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
49502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat w sprawie Ferm Wiatrowych- dotyczy obwieszczeń Wójta Gminy Żary z dnia 20.08.2013 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni mieszkańcy!
Informuje, iż w dniu 20.08.2013r. opublikowane zostały obwieszczenia o udziale społeczeństwa w postępowaniach prowadzonych w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Ferm Wiatrowych usytuowanych w miejscowościach Surowa i Grabik. W niniejszych postępowaniach był już zapewniany udział społeczeństwa /m.in. obwieszczenia z dnia 20.06.2013r./. Powtórne podanie do publicznej wiadomości informacji o toczących się postępowaniach i możliwości wglądu do dokumentów wynika z wymogów obowiązującej procedury. W wyniku uzgodnień prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska inwestorzy dostarczyli dokumenty uzupełniające, wobec czego Wójt Gminy Żary ma obowiązek poinformować społeczeństwo o możliwości zapoznania się z ostateczną wersja raportu o oddziaływaniu na środowisko.      
    
/-/ Wiesław Polit
Wójt Gminy Żary 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Klisowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Klisowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-21 14:31:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-21 14:31:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-21 14:31:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
45942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat w sprawie sprzedaży drewna opałowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat Nr 1/2013r. w sprawie sprzedaży drewna opałowego
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/13 Wójta Gminy Żary z dnia 14 czerwca 2013r.  /ze zm./ w sprawie ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Żary informuję, że Gmina Żary oferuje do sprzedaży:
 
- Sortyment S4, liściaste twarde drewno opałowe, pozyskane przez nabywcę  
Gatunek
ilość w m3
Cena NETTO
brzoza
0,65
52,00 zł
dąb
0,26
20,80 zł
RAZEM
  72,80 zł
Do ceny należy doliczyć 8% podatek VAT
 
  1. Ilość drewna określona jest w sposób szacunkowy i może ulec zmianie (dot. drzew stojących).
  2. Wyznacza się termin składania podań –do dnia 27.06.2013r. Decyduje kolejność wpływu podań.
  3. Do sprzedaży mogą przystępować tylko mieszkańcy Gminy Żary.
  4. Załącza się wzór podania.
 
Dodatkowe informacje udzielane będą w pok. Nr 213- II piętro, w godz. od 7.00 do 15.00
tel. 68/ 470-73-15.
 
                                                                                  /-/ Edyta Ciecierska
                                                                          Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
                                                                                   i Ochrony Środowiska
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Klisowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Klisowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-20 12:47:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-20 12:48:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-20 12:48:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska poszukuje wykonawcy, który przeprowadzi inwentaryzację oraz przygotuje ekspertyzę techniczną i projekt budowlany zabytkowego pałacu w miejscowości Włostów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska poszukuje wykonawcy, który przeprowadzi inwentaryzację oraz przygotuje ekspertyzę techniczną i projekt budowlany zabytkowego pałacu w miejscowości Włostów.
Budynek jest obecnie w stanie ruiny. W czasie jego użyteczności był to budynek dwupiętrowy z całkowitym podpiwniczeniem o bryle prostokąta z dobudową: od strony folwarcznej częścią gospodarczą, a od strony drogi podjazdem i wejściem głównym. Wymiary budynku: -długość 20,60 m, -szerokość 15,00 m,  wysokość: parter -3,40 m, I piętro -3,8 m, II piętro -3,8 m /kubatura 3399m3.         
Wskazane doświadczenie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Żary pok. 105 do dnia 28.02.2013r., dodatkowe informacje udzielane będą w pok. Nr 213- II piętro, w godz. od 7.00 do 15.00 tel. 68/ 470-73-15.

 /-/ Edyta Ciecierska
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
i Ochrony Środowiska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Klisowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Klisowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-20 09:53:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-20 09:53:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-20 09:54:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
42799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DECYZJA Nr 6/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu


Żary, 2011-02-09

Znak sprawy : 7331/6/2011
DECYZJA Nr 6/2011
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz art.3 ust.1, art.50, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) po rozpatrzeniu wniosku: Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
z dnia 04.01.2011r.

u s t a l a m
warunki zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego
„ Moje boisko-ORLIK 2012”.

1. Rodzaj inwestycji:

1.1 Zabudowa - usługi oświaty
1.2 Inwestycja obejmuje:
a) budowę boiska do piłki nożnej o wym. 30mx62m ogrodzonego po obwodzie siatką o wys. do 4m z nawierzchnią z trawy syntetycznej
b) budowę boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o wym. 19,1mx 32,1m ogrodzonego po obwodzie siatką o wys. do 4m z nawierzchnią poliuretanową wykonaną na podbudowie dynamicznej,
c) budowę budynku zaplecza socjalnego: sanitarno-szatniowego o pow. użytkowej ca 60m 2,
d) budowę słupów oświetleniowych min. 8 szt. dla boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego

Lokalizacja: obręb Mirostowice Dolne działki nr 183 i nr 181

2. Warunki zabudowy wynikające z przepisów szczególnych:

2.1 Z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. ( Dz. U. Nr 164 poz.1588) w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) Obszar zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1
b) Budowa boiska do piłki nożnej wym. 62m x 30m
c) Budowa boiska do koszykówki i siatkówki wym.32,1m x 19,1m
d) Budowa budynku zaplecza socjalnego o powierzchni zabudowy około 60m2
e) Ustala się szerokość elewacji frontowej ok. 10m dla budynku socjalnego
f) Dach jednospadowy, kryty blachą, papą , płytą PW-8 dla budynku socjalnego
g) Kąt nachylenia do 35o dla budynku socjalnego

2.2 Według Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z
2003r. Nr 162, poz. 1568):
a) zgodnie z art. 32 ust.1 „Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem jest obowiązany:
1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwłocznie powiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Wójta Gminy Żary.
2.3 Według Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.):
a) Ustala się dojazd do działki –z drogi gminnej dz. nr 180
b) zgodnie z art. 43 ustala się sytuować obiekty w obszarze nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz z warunkami podanymi przez zarządcę drogi

2.4 Z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r Nr 126, poz.839)
a) Należy ustalić geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem.

2.5 Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego:
a) zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym w w/w rozporządzeniu, wynikać z funkcji i architektury projektu.

2.6 Z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75, poz.690) oraz
zmianą z dnia 7.04.2004r. (Dz. U. Nr 109, poz.1156) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
a) Należy przewidzieć miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz zachować obowiązujące odległości zgodnie z § 22, § 23, § 24.
b) W zakresie bezpieczeństwa pożarowego spełnić wymogi działu VI
c) Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny być zachowane odległości zgodnie z § 12, pkt 1,3,4,7

2.7 Z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 nr 16 poz. 78 ze zm.):
a) Zgodnie z uzgodnieniem Starosty Powiatu Żarskiego – Postanowienie GP.III.6018/15/2011 z dnia 07.02.2011r.

2.8 Z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 115 poz. 1229 ze zmianami)
a) Zgodnie z uzgodnieniem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze – Uzgodnienie InL-3101/B/14/11r z dnia 24.01.2011r.

3. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

Projektowane sieci rozprowadzające realizować w pasie drogi.
3.1. Przyłącze wody - z sieci wodociągowej wiejskiej - istniejące
3.2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do bezodpływowego zbiornika o poj. do 10m3 zgodnie z warunkami wydanymi przez Urząd Gminy w Żarach
3.3. Energia elektryczna – przyłącze zgodnie z warunkami dystrybutora sieci
3.4. Kanalizacja deszczowa odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe.
3.5. Odpady stałe - gromadzone w pojemnikach - utylizacja zgodnie z warunkami wydanymi
przez Urząd Gminy w Żarach
3.6. Ogrzewanie – elektryczne zgodnie z warunkami dystrybutora sieci

4. Wymaganie dotyczące ochrony osób trzecich:

Wnioskowaną inwestycję należy tak zaprojektować, aby była :
4.1. Możliwość korzystania z drogi
4.2. Możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności
4.3. Nieuciążliwa, powodowana przez hałas i wibracje
4.5. Nie zanieczyszczająca powietrza, wody i gleby

Wejście na teren sąsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporządkowania
i przywrócenia poprzednich walorów gruntu oraz wypłacenia ustalonych umową odszkodowań. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.)


5. Linie rozgraniczające teren inwestycji.

Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na mapie syt. - wys. w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny nr 1

Niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli: inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę, zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierająca ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. (art. 65, ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ).
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich ( art. 63, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Zgodnie z przepisem art. 63, ust. 4 ww. ustawy, wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy. Powyższa decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art.36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 ust.4 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji gdyż w pełni spełnia żądania wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 oraz art.62 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja lokalizowana jest na terenie, na którym gmina nie posiada obowiązującego planu miejscowego i nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu.
Na terenie projektowanych inwestycji nie przewiduje się również rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wynika to z wykazu zadań rządowych i samorządowych województwa, stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do Uchwały XXXVII/272/2002 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2002 roku w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego w odniesieniu do Gminy Żary.

Projekt niniejszej decyzji sporządziła uprawniona architekt mgr inż. Zofia Adamek
Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń nr 15/06/DOIA.
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów DS-1105.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
do Zielonej Góry za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od momentu jej doręczenia.

O pozwolenie na budowę należy wystąpić do Starosty Powiatowego w Żarach przedkładając projekt budowlany.Otrzymują:
1. Inwestor Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
3. Właściciele działek 183, 181
Do wiadomości:
3. Starostwo Powiatowe w Żarach, 68-200 Żary Al. Jana Pawła II 5
4.a/a
5. bip. tablica ogłoszeń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksander Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksander Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-10 08:30:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-10 08:30:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-10 08:30:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
44150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana ceny wywozu nieczystości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żary, 30.12.2008r.


Urząd Gminy w Żarach informuje, że z dniem 01.01.2009r. zmianie ulega cena za wywóz nieczystości stałych (śmieci) z budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Żary.

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. obowiązuje stawka 8,90 zł/os.

W zakresie wywozu nieczystości Gminę obsługiwać będzie Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM w Żarach.
Mieszkańcy dokonujący opłat w tut. Urzędzie proszeni są o uwzględnienie zmian cen przy dokonywaniu wpłat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Dobrowolski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Dobrowolski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-06 12:29:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-06 12:29:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-06 12:29:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Wójta Gminy Żary z dnia 22.04.2008 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Żary
z dnia 22.04.2008 r

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek Pana Stanisława Szałęgi, wraz z raportem oddziaływania na środowisko, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji
Pt. Rozbudowa istniejącego warsztatu samochodowego na działkach nr 21/6, 21/8, 21/12 i 21/25 w Olbrachtowie, gm. Żary

Wszelkie zainteresowane osoby i instytucje mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz składać swoje uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach, al. Jana Pawła II 6, pok. 201 w terminie do 13 maja 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Dobrowolski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Dobrowolski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-24 11:12:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-24 11:12:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-24 11:12:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Wójta Gminy Żary z dnia 23.04.2008

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Żary
z dnia 23.04.2008 r

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.u. Boh. Getta 9-11, 68-200 Żary, wraz z raportem oddziaływania na środowisko, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych na działce nr 175/1 w Marszowie, gm. Żary, gm. Żary

Wszelkie zainteresowane osoby i instytucje mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz składać swoje uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach, al. Jana Pawła II 6, pok. 201 w terminie do 14 maja 2008 r.

Nawigacja między stronami listy informacji