ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 12023
O biuletynie 8661

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 50494
Struktura organizacyjna 21206
Władze Gminy 26900
Wójt Gminy 10395
Sekretarz 11706
Skarbnik Gminy 3163
Rada Gminy 14158
Sesje Rady Gminy 17708
Plany pracy 846
2016 422
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2016 rok 915
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2016 rok 1136
2015 501
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2015 r. 1324
Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2015 rok 1487
2014 498
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2014 r. 1248
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2014 r. 1260
2013 523
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2013 r. 1295
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2013 rok 1158
2017 132
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2017 rok 476
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2017 rok 366
Jednostki Gminy 20019
Jednostki organizacyjne 10789
Szkoły 7808
Gminna Biblioteka Publiczna 6169
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7937
Jednostki pomocnicze 12721
Strategia Rozwoju Gminy Żary 19334
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6958
Ogłoszenia 575403
Ogłoszenia o pracy 88834
Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek 10402
Podatki i opłaty lokalne 19067
Rok 2004 5259
Rok 2005 5297
Rok 2006 5622
podatek rolny 4121
podatek leśny 4069
podatek od nieruchomości 4543
podatek od środków transportowych 4839
Rok 2007 5662
podatek rolny 4116
podatek leśny 3870
podatek od nieruchomości 5557
podatek od środków transportowych 5470
Rok 2008 5401
podatek rolny 4047
podatek leśny 3493
podatek od nieruchomości 4049
podatek od środków transportowych 4969
Rok 2010 4216
podatek rolny 3972
podatek leśny 3457
podatek od nieruchomości 4544
podatek od środków transportowych 3542
Rok 2011 3177
podatek rolny 3487
podatek leśny 3013
podatek od nieruchomości 4107
podatek od środków transportu 3085
Rok 2012 4187
podatek rolny 4473
podatek leśny 3666
podatek od nieruchomości 7074
Rok 2013 3295
Podatek rolny 2630
Podatek od nieruchomości 3099
Podatek leśny 2338
Podatek od środków transportu 2643
Rok 2014 2197
Podatek rolny 2314
Podatek od nieruchomości 5081
Podatek leśny 1955
Podatek od środków transportu 2284
Rok 2015 1871
Podatek rolny 2075
Podatek od nieruchomości 0
Podatek leśny 0
Podatek od środków transportu 0
Rok 2016 1858
Podatek rolny 3699
Podatek od nieruchomości 3704
Podatek leśny 1734
Podatek od środków transportu 1362
Rok 2017-2018 1646
Podatek rolny 1063
Podatek od nieruchomości 1454
Podatek leśny 631
Obwieszczenia 330889
Zamówienia publiczne 331278
Przetargi do 10.03.2011 347002
Archiwum do 10.03.2011 35946
Wyniki do 10.03.2011 54446
Plan zamówień publicznych 456
Rok 2017 742
Zamówienia do 30 000 Euro 107149
Przetargi 172502
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/najmu 70436
Planowanie przestrzenne 76
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 12072
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2625
Obowiązujące plany miejscowe 4591
Wyłożenie do publicznego wglądu 1917
Ochrona Środowiska 8640
Rejestr Działalności Regulowanej 5427
Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi dot. nieczystosci ciekłych 4614
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 938
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 1482
Azbest 6069
Azbest- nabór 2015 2094
Azbest - nabór na 2016 3098
Azbest- Nabór 2017 1253
Przydomowe oczyszczalnie 1339
Wycinka drzew 1708
Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania 529
Akty prawne 519507
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego 0
Rok 2005-2012 (do 29.03.2012) 15973
Rok 2005 40060
Rok 2006 31641
Rok 2007 53600
Rok 2008 21779
Rok 2009 43011
Rok 2010 37611
Rok 2011 80696
Rok 2012 15915
Zarządzenia Wójta (do 03.04.2012 r. ) 18212
2004 45393
2005 43327
2006 49515
2007 26162
2010 7621
2011 19282
2012 41591
Prawo podatkowe 443
Interpretacje 518
Oświadczenia majątkowe 193847
2004 8054
2005 8159
2005 - pracownicy urzędu 30663
2006 - pracownicy urzędu 23919
2007 - pracownicy urzędu 27531
2006 - radni 26070
2007 - radni 27191
2008 radni 26360
2009 radni 25319
2010 radni 22794
administracja 2010 29671
2011 25684
za 2010 rok 19558
administracja 2011 27872
Zgromadzenia 659
Wykaz zgromadzeń publicznych 1054
Rejestry 4939
Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 5820
Konsultacje społeczne 9490
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 4773
Wybory Prezydenta RP 2015 13817
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1858
Wykaz Komitetów Wyborczych 0
Statut 18622
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 1698
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców 2973
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 974
Komisje wyborcze 2498
Ochrona ludności 4864
Ostrzeżenia i komunikaty 5162
Przydatne informacje 2227
Referendum ogólnopolskie 2015 11963
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2881
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary 8766
Gminna Komisja Wyborcza 3257
Obwodowe Komisje Wyborcze 1513
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1744
Rok 2014 1404
Rok 2015 1311
Rok 2016 489
Wybory samorządowe 2010 52889
Konkursy ofert: sport, kultura, turystyka 177078
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5367
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1652
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2759
Druki, wnioski 2290
Komisje wyborcze 2550
Informacje nieudostepnione w BIP 14347
Udostępnienie informacji publicznej 15588
Konkursy ofert: pomoc społeczna 53153
Wybory samorządowe 2014 30945
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2087
Komunikaty 111051

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 837179
Statystyki 10251
Zespół redakcyjny 9912
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu