ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 12703
O biuletynie 9036

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić? 3721
Klauzule informacyjne 454
Urząd Gminy 55240
Struktura organizacyjna 26606
Regulamin organizacyjny 234
Władze Gminy 27729
Wójt Gminy 11317
Sekretarz 12940
Skarbnik Gminy 3921
Rada Gminy 16175
Sesje Rady Gminy 23881
Plany pracy 986
2016 530
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2016 rok 1258
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2016 rok 1569
2015 592
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2015 r. 1609
Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2015 rok 1705
2014 593
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2014 r. 1493
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2014 r. 1446
2013 604
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2013 r. 1575
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2013 rok 1422
2017 222
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2017 rok 768
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2017 rok 581
Strategia Rozwoju Gminy Żary 20120
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7855
Jednostki Gminy 20849
Jednostki organizacyjne 11302
Szkoły 8428
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8568
Jednostki pomocnicze 14228
Ogłoszenia 623938
Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek 13356
Ogłoszenia o pracy 103518
Obwieszczenia 385208
Podatki i opłaty lokalne 19865
Rok 2004 5597
Rok 2005 5639
Rok 2006 5955
podatek rolny 4486
podatek leśny 4443
podatek od nieruchomości 5002
podatek od środków transportowych 5191
Rok 2007 5992
podatek rolny 4496
podatek leśny 4243
podatek od nieruchomości 6589
podatek od środków transportowych 5980
Rok 2008 5730
podatek rolny 4403
podatek leśny 3807
podatek od nieruchomości 4455
podatek od środków transportowych 5417
Rok 2010 4394
podatek rolny 4354
podatek leśny 3783
podatek od nieruchomości 4928
podatek od środków transportowych 3951
Rok 2011 3349
podatek rolny 3857
podatek leśny 3409
podatek od nieruchomości 4483
podatek od środków transportu 3428
Rok 2012 4564
podatek rolny 5046
podatek leśny 4172
podatek od nieruchomości 7779
Rok 2013 3486
Podatek rolny 2985
Podatek od nieruchomości 3454
Podatek leśny 2700
Podatek od środków transportu 2994
Rok 2014 2305
Podatek rolny 2685
Podatek od nieruchomości 5647
Podatek leśny 2306
Podatek od środków transportu 2624
Rok 2015 1983
Podatek rolny 2422
Podatek od nieruchomości 0
Podatek leśny 0
Podatek od środków transportu 0
Rok 2016 2012
Podatek rolny 4968
Podatek od nieruchomości 4567
Podatek leśny 2412
Podatek od środków transportu 1784
Rok 2017-2018 2380
Podatek rolny 1696
Podatek od nieruchomości 2246
Podatek leśny 1102
Zamówienia do 30 000 Euro 130007
Zamówienia publiczne 374503
Przetargi do 10.03.2011 370173
Archiwum do 10.03.2011 38900
Wyniki do 10.03.2011 59165
Plan zamówień publicznych 725
Rok 2017 1133
Rok 2018 467
Przetargi 198737
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/najmu 83359
Planowanie przestrzenne 87
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 13298
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3068
Obowiązujące plany miejscowe 5499
Wyłożenie do publicznego wglądu 2284
Ochrona Środowiska 9469
Rejestr Działalności Regulowanej 6096
Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi dot. nieczystosci ciekłych 5145
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 1035
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 1808
Azbest 6806
Azbest- nabór 2015 2586
Azbest - nabór na 2016 4043
Azbest- Nabór 2017 2044
Azbest- nabór 2018 425
Przydomowe oczyszczalnie 1835
Wycinka drzew 2623
Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania 1520
Zarządzenia Wójta (do 03.04.2012 r. ) 19050
2004 51488
2005 49632
2006 58927
2007 27041
2010 8317
2011 21231
2012 49892
Akty prawne 665029
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego 0
Rok 2005-2012 (do 29.03.2012) 16446
Rok 2005 47813
Rok 2006 38054
Rok 2007 64312
Rok 2008 24482
Rok 2009 49947
Rok 2010 44228
Rok 2011 98944
Rok 2012 17882
Oświadczenia majątkowe 258309
2004 8496
2005 8612
2005 - pracownicy urzędu 35361
2006 - pracownicy urzędu 28716
2007 - pracownicy urzędu 32188
2006 - radni 30112
2007 - radni 31300
2008 radni 30549
2009 radni 29205
2010 radni 26726
administracja 2010 34505
2011 29636
za 2010 rok 23518
administracja 2011 33023
Prawo podatkowe 787
Interpretacje 1003
Zgromadzenia 892
Wykaz zgromadzeń publicznych 1735
Konsultacje społeczne 10347
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 5417
Rejestry 5398
Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 6354
Statut 19943
Wybory Prezydenta RP 2015 16182
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2135
Wykaz Komitetów Wyborczych 0
Ochrona ludności 5483
Ostrzeżenia i komunikaty 6884
Przydatne informacje 2604
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 1913
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców 3949
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1274
Komisje wyborcze 3202
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary 11589
Gminna Komisja Wyborcza 4322
Obwodowe Komisje Wyborcze 2039
Referendum ogólnopolskie 2015 14470
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 3422
Wybory samorządowe 2010 57158
Konkursy ofert: sport, kultura, turystyka 195449
Informacje nieudostepnione w BIP 14966
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6137
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1904
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3060
Druki, wnioski 2738
Komisje wyborcze 3117
Udostępnienie informacji publicznej 16181
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2025
Rok 2014 1744
Rok 2015 1807
Rok 2016 828
Rok 2017 182
Wybory samorządowe 2014 34301
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2425
Konkursy ofert: pomoc społeczna 64363
Komunikaty 118954

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1002421
Statystyki 10668
Zespół redakcyjny 10289
Kanały RSS 241
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu