ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 12475
O biuletynie 8913

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić? 639
Wydziały 330
Sprawy 55
Stan sprawy 47
Urząd Gminy 53431
Struktura organizacyjna 24440
Regulamin organizacyjny 62
Władze Gminy 27426
Wójt Gminy 10952
Sekretarz 12500
Skarbnik Gminy 3655
Rada Gminy 15493
Sesje Rady Gminy 21610
Plany pracy 941
2016 489
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2016 rok 1135
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2016 rok 1394
2015 565
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2015 r. 1526
Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2015 rok 1609
2014 566
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2014 r. 1418
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2014 r. 1375
2013 580
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2013 r. 1491
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2013 rok 1341
2017 196
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2017 rok 669
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2017 rok 507
Jednostki Gminy 20548
Jednostki organizacyjne 11132
Szkoły 8232
Gminna Biblioteka Publiczna 6519
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8324
Jednostki pomocnicze 13689
Strategia Rozwoju Gminy Żary 19843
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7553
Ogłoszenia 604927
Ogłoszenia o pracy 97543
Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek 12172
Podatki i opłaty lokalne 19635
Rok 2004 5494
Rok 2005 5527
Rok 2006 5845
podatek rolny 4376
podatek leśny 4318
podatek od nieruchomości 4850
podatek od środków transportowych 5074
Rok 2007 5880
podatek rolny 4358
podatek leśny 4126
podatek od nieruchomości 6247
podatek od środków transportowych 5804
Rok 2008 5632
podatek rolny 4293
podatek leśny 3701
podatek od nieruchomości 4328
podatek od środków transportowych 5251
Rok 2010 4338
podatek rolny 4238
podatek leśny 3674
podatek od nieruchomości 4814
podatek od środków transportowych 3819
Rok 2011 3296
podatek rolny 3741
podatek leśny 3282
podatek od nieruchomości 4367
podatek od środków transportu 3313
Rok 2012 4445
podatek rolny 4863
podatek leśny 4007
podatek od nieruchomości 7548
Rok 2013 3427
Podatek rolny 2874
Podatek od nieruchomości 3341
Podatek leśny 2585
Podatek od środków transportu 2879
Rok 2014 2269
Podatek rolny 2582
Podatek od nieruchomości 5475
Podatek leśny 2199
Podatek od środków transportu 2512
Rok 2015 1952
Podatek rolny 2298
Podatek od nieruchomości 0
Podatek leśny 0
Podatek od środków transportu 0
Rok 2016 1977
Podatek rolny 4544
Podatek od nieruchomości 4301
Podatek leśny 2202
Podatek od środków transportu 1654
Rok 2017-2018 2204
Podatek rolny 1506
Podatek od nieruchomości 2020
Podatek leśny 934
Obwieszczenia 362818
Zamówienia publiczne 356145
Przetargi do 10.03.2011 360309
Archiwum do 10.03.2011 37885
Wyniki do 10.03.2011 57479
Plan zamówień publicznych 647
Rok 2017 1014
Rok 2018 311
Zamówienia do 30 000 Euro 119696
Przetargi 186694
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/najmu 78315
Planowanie przestrzenne 84
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 12847
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2886
Obowiązujące plany miejscowe 5131
Wyłożenie do publicznego wglądu 2162
Ochrona Środowiska 9194
Rejestr Działalności Regulowanej 5861
Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi dot. nieczystosci ciekłych 4930
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 1003
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 1693
Azbest 6538
Azbest- nabór 2015 2423
Azbest - nabór na 2016 3722
Azbest- Nabór 2017 1747
Azbest- nabór 2018 207
Przydomowe oczyszczalnie 1681
Wycinka drzew 2297
Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania 1110
Akty prawne 605456
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego 0
Rok 2005-2012 (do 29.03.2012) 16219
Rok 2005 44866
Rok 2006 35692
Rok 2007 60256
Rok 2008 23352
Rok 2009 47164
Rok 2010 41687
Rok 2011 92224
Rok 2012 17089
Zarządzenia Wójta (do 03.04.2012 r. ) 18761
2004 49364
2005 47300
2006 55298
2007 26704
2010 8076
2011 20601
2012 47099
Prawo podatkowe 658
Interpretacje 844
Oświadczenia majątkowe 232939
2004 8320
2005 8437
2005 - pracownicy urzędu 33738
2006 - pracownicy urzędu 27062
2007 - pracownicy urzędu 30631
2006 - radni 28648
2007 - radni 29920
2008 radni 29143
2009 radni 27885
2010 radni 25425
administracja 2010 32871
2011 28284
za 2010 rok 22134
administracja 2011 31233
Zgromadzenia 811
Wykaz zgromadzeń publicznych 1521
Rejestry 5239
Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 6135
Konsultacje społeczne 10048
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 5181
Wybory Prezydenta RP 2015 15384
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2030
Wykaz Komitetów Wyborczych 0
Statut 19523
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 1835
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców 3636
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1177
Komisje wyborcze 2955
Ochrona ludności 5272
Ostrzeżenia i komunikaty 6304
Przydatne informacje 2484
Referendum ogólnopolskie 2015 13611
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 3242
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary 10522
Gminna Komisja Wyborcza 3957
Obwodowe Komisje Wyborcze 1861
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1913
Rok 2014 1626
Rok 2015 1632
Rok 2016 715
Wybory samorządowe 2010 55757
Konkursy ofert: sport, kultura, turystyka 186643
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5905
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1813
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2965
Druki, wnioski 2597
Komisje wyborcze 2952
Informacje nieudostepnione w BIP 14740
Udostępnienie informacji publicznej 15955
Konkursy ofert: pomoc społeczna 59191
Wybory samorządowe 2014 33091
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2315
Komunikaty 115770

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 932542
Statystyki 10506
Zespół redakcyjny 10142
Kanały RSS 133
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu