ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Dzierżawa gruntu lub przedłużenie umowy dzierżawy

Szczegóły informacji

Dzierżawa gruntu lub przedłużenie umowy dzierżawy

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

Ogłoszono dnia: 2018-10-05 10:25:05

Termin załatwienia

- w większości przypadków do 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa

Paulina Reczuch

Miejsce załatwienia

pok. 210

Telefon kontaktowy

+48 (68) 470-73-22

Sposób załatwienia

  • osobiście
  • pełnomocnictwo

Wymagane Dokumenty

wniosek o dzierżawę lub przedłużenie terminu dzierżawy sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko lub nazwę firmy lub pieczęć nagłówkowa,
- adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy,
- PESEL, nr i seria dowodu osobistego, przez kogo wydany, NIP w razie posiadania w przypadku osoby fizycznej,
- nr KRS, REGON, NIP w przypadku firmy,
- CEIDG w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
- telefon kontaktowy wnioskodawcy lub pełnomocnika, e-mail,
- numer działki,
- położenie działki,
- wielkość powierzchni gruntu do dzierżawy,
- okres dzierżawy,
- cel dzierżawy,
w przypadku przedłużenia terminu dzierżawy podać numer i datę dotychczasowej umowy,
- datę i podpis,
- oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
- dowód wniesionej opłaty skarbowej w przypadku ustanowienia pełnomocnika

Opłaty

Opłaty za dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Wójta nr 50/15 z dnia 1 lipca 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Uwagi

dotyczy dzierżawy działki/działek położonej na terenie Gminy Żary
tryb załatwienia sprawy:
- po złożeniu kompletnego wniosku zasięgana jest opinia o przeznaczeniu wnioskowanego gruntu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz administratora nieruchomości,
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie tut. urzędu, na stronie internetowej
- po tym terminie sporządzana jest umowa dzierżawy,
- w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, umowę dzierżawy podpisuje pełnomocnik;
osoba działająca w mieniu wnioskodawcy ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Reczuch Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Reczuch Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 10:23:39
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 10:25:05
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 10:25:05
Artykuł był wyświetlony: 217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu