ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Wydział: Referat Spraw Społecznych i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2018-06-06 13:32:15

Termin załatwienia

-7 dni - miesiąc w przypadku konieczności uzyskania zgody osoby, której wniosek dotyczy

Osoba kontaktowa

Joanna Kubicka

Miejsce załatwienia

pok.204

Telefon kontaktowy

(68) 470-73-24

Sposób załatwienia

sposób dostarczenia dokumentów : osobiście, pocztą, za pośrednictwem platformy e-PUAP

Wymagane Dokumenty

- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
- wniosek może być złożony w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem e-PUAP , podpisany podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego
- dowód uiszczenia opłaty
- pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty
- dokument z którego wynika interes prawny

Opłaty

- 31 zł za udostępnienie danych jednostkowych
- 17 zł za pełnomocnictwo
- bezpłatnie dane i dokumenty udostępniane są sądom, policji, prokuraturom, komornikom, straży granicznej, służbie więziennej oraz państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom realizującym zadania publiczne określone w przepisach prawa

Tryb odwoławczy

- odwołanie przekazane  za pośrednictwem Wójta Gminy Żary rozpatruje Wojewoda Lubuski
- termin odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi

-organ udostępnia z rejestru mieszkańców dane jednostkowe przez co rozumie się dane jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem
-dane z rejestru mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:
-organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze
-Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim)
-komornikom sądowym
-państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom
-Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi
-dane mogą być udostępniane:
-osobom i jednostką organizacyjnym jeżeli wykażą w tym interes prawny
-jednostkom organizacyjnym w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą
-innym osobą i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem zgody osób, których dane dotyczą.
-wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kubicka Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kubicka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 10:41:38
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 13:32:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 13:32:14
Artykuł był wyświetlony: 40 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu