ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych, udostępnienie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych, udostępnienie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych

Wydział: Referat Spraw Społecznych i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2018-06-06 13:32:15

Termin załatwienia

-7 dni -miesiąc w przypadku konieczności uzyskania zgody osoby, której wniosek dotyczy

Osoba kontaktowa

Joanna Kubicka

Miejsce załatwienia

pok. 204

Telefon kontaktowy

(68) 470-73-24

Sposób załatwienia

sposób dostarczania dokumentów: osobiście, pocztą, za pośrednictwem platformy e-PUAP

Wymagane Dokumenty

- wypełniony wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
- wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym w formie dokumentu elektronicznego składany na
e-PUAP podpisany podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego
- dowód uiszczenia opłaty
- dokument z którego wynika interes prawny

Opłaty

- 31 zł za udostępnienie danych jednostkowych, danych o jednej osobie, jednym dokumencie
- bezpłatnie dane i dokumenty udostępniane są sądom, policji, prokuraturom oraz podmiotom realizującym zadania publiczne określone w przepisach prawa

Tryb odwoławczy

- odwołanie przekazane  za pośrednictwem Wójta Gminy Żary rozpatruje Wojewoda Lubuski
- termin odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi

•  w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
- do korzystania z udostępnienia danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
1.w zakresie zadań niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
organy prokuratury, organy policji, Komendant Główny straży Granicznej, Szef  Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, organy informacji finansowej, sądy
2.inne podmioty jeżeli wykażą interes prawny lub wykażą interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której dane dotyczą
• do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione: organy prokuratury, organy policji, Komendant Główny straży Granicznej, Szef  Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, organy informacji finansowej, sądy, inne podmioty jeżeli wykażą interes prawny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kubicka Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kubicka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 10:19:19
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 13:32:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 13:32:14
Artykuł był wyświetlony: 35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu