ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. II/15/18 Obowiązujący
2 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II/14/18 Obowiązujący
3 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II/13/18 Obowiązujący
4 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów II/12/18 Obowiązujący
5 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy II/11/18 Obowiązujący
6 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2018 rok II/10/18 Obowiązujący
7 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II/9/18 Obowiązujący
8 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia II/8/18 Obowiązujący
9 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa II/7/18 Obowiązujący
10 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu II/6/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu