ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-06 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/19 Wójta Gminy Żary z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2019roku. 23/19 Obowiązujący
2 2019-02-05 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary położonych w m. Kadłubia przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego 22/19 Obowiązujący
3 2019-02-05 Zarządzenia Wójta w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej w Sieniawie Żarskiej 21/19 Obowiązujący
4 2019-02-05 Zarządzenia Wójta w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursów ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żary w 2019r. 20/19 Obowiązujący
5 2019-02-05 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Żary na lata 2018-2020” w 2019 r. 19/19 Obowiązujący
6 2019-01-31 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok 18/19 Obowiązujący
7 2019-01-25 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 17/19 Obowiązujący
8 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Żary do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Żary czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową IV/29/19 Obowiązujący
9 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra z przeznaczeniem na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze w 2019 roku IV/28/19 Obowiązujący
10 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/172/16 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska III/27/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu