ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Wójta Gminy Żary dot. Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-31 13:19:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że w dniu 6 września  2015 r.  Obwodowe Komisje do Spraw Referendum rozpoczynają pracę o godz. 5.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2015-08-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2015-08-31 13:19:17
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-08-31 13:20:31
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-08-31 13:20:30
Artykuł był wyświetlony: 3231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wójta Gminy Żary dotycząca szkolenia Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-12 11:43:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że w dniu 19 sierpnia  2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żary pok. 106 odbędzie się szkolenie dla osób powołanych do składów Obwodowych Komisji do Spraw Referendum.
 
 
Szkolenie Obwodowych Komisji  do Spraw Referendum nr 1 – 4 odbędzie się o godz. 8.00.
Szkolenie Obwodowych Komisji do spraw Referendum nr 5 – 8 odbędzie się o godz. 10.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2015-08-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2015-08-12 11:43:34
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-08-12 12:02:06
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-08-12 12:02:06
Artykuł był wyświetlony: 3290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Żary z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/15 Wójta Gminy Żary z dnia 10.08.2014 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-18 08:56:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2015-08-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2015-08-18 08:56:17
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-08-18 08:59:07
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-08-19 13:02:14
Artykuł był wyświetlony: 3239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 63 /15 Wójta Gminy Żary z dnia 10.08.2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 205 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-11 13:14:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2015-08-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2015-08-11 13:14:11
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-08-11 13:22:08
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-08-19 12:56:21
Artykuł był wyświetlony: 3311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA- REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE -6 WRZEŚNIA 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-27 08:46:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru
zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym
dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Termin składania wniosków:
- do 4 września 2015 r.
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Żary
ul. Aleja Jana Pawła II 6
 pokój 204 , tel.  68 470 73 24
Pozostałe informacje:
1. Osoby planujące pobyt w dniu wyborów poza miejscem stałego zamieszkania mogą uzyskać
zaświadczenie o prawie do głosowania.
2. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju i za granicą
oraz na polskim statku morskim.
3. Osoba, która otrzyma zaświadczenie jest skreślana ze spisu wyborców w miejscu stałego
zamieszkania.
4. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek wyborcy złożony pisemnie, telefaxem lub drogą
elektroniczną np. e-malem (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub podpisu
kwalifikowanego).
5. Zaświadczenie odbiera się osobiście.
6. Zaświadczenie można odebrać za pośrednictwem upoważnionej pisemnie osoby, jednakże w takim
przypadku wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być
jeden dokument) w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL a także
dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia. Wniosek i upoważnienie do odbioru
zaświadczenia może zostać przekazany pisemnie (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty,
kuriera), telefaksem, lub w formie skanu przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej (email),
albo jego wydruku. Nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub podpisu
kwalifikowanego.
7. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie
kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca
stałego zamieszkania. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-27 08:46:15
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-07-27 10:16:29
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-07-27 10:16:29
Artykuł był wyświetlony: 3529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-27 09:16:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-27 09:16:54
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-07-27 10:16:29
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-07-27 10:16:29
Artykuł był wyświetlony: 3246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnopolskim, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-27 09:08:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-27 09:08:08
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-07-27 10:16:29
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-07-27 10:16:29
Artykuł był wyświetlony: 3204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Żary z dnia 23.07.2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-27 09:03:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-27 09:03:50
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-07-27 10:16:29
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-07-27 10:16:29
Artykuł był wyświetlony: 3285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnopolskiego referendum

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-27 09:20:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-27 09:20:36
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-07-27 10:16:29
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-07-27 10:16:29
Artykuł był wyświetlony: 3226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wojta Gminy Żary sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Żary miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-27 08:40:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Informacja
Wójta Gminy Żary
 
            w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Żary miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach na Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
         Na podstawie  art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm),
w związku z art. 92 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości, że miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komitetów są tablice informacyjne ustawione w miejscowościach Gminy Żary.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-27 08:40:44
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-07-27 10:16:29
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-07-27 10:16:29
Artykuł był wyświetlony: 3251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu