ˆ

Konkursy ofert: pomoc społeczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i z grup ryzyka z terenu Gminy Żary w 2019 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-16 11:46:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2019-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2019-04-16 11:46:32
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2019-04-16 11:48:49
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 09:48:52
Artykuł był wyświetlony: 1355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Żary na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Żary w roku 2019 w obszarze pomocy społecznej wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Żary

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-26 12:36:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2019-02-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2019-02-26 12:36:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-26 12:50:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-26 07:23:49
Artykuł był wyświetlony: 3267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Żary na lata 2018-2020” w 2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-07 11:27:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2019-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2019-02-07 11:27:39
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 11:30:53
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 10:15:04
Artykuł był wyświetlony: 3976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej w 2019 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-17 10:26:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2019-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2019-01-17 10:26:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2019-01-17 10:48:39
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-20 12:37:40
Artykuł był wyświetlony: 4719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-11 15:08:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 W związku ze złożeniem dnia 9 stycznia 2019 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Zimowisko 2019  przez Fundację Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
  •  na stronie http://www.gminazary.pl oraz
  •  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  18 stycznia 2019 r. do godz. 15.00  w formie pisemnej:
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 105,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
  •  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2019-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2019-01-11 15:08:22
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 15:08:26
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-21 09:51:26
Artykuł był wyświetlony: 4993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 13:33:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze złożeniem dnia 07.06.2018 r. oferty na realizację zadania publicznego rodzaj:  Działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Żary w formie wycieczki pt. „Polska nasz kraj” przez  Spółdzielnię Socjalną WORKGROUP, ul. Słowackiego 4 c, 68-200 Żary informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 305,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 13:33:50
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 13:34:24
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 11:49:41
Artykuł był wyświetlony: 12523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 14:22:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze złożeniem dnia 02.02.2018 r. oferty na realizację zadania publicznego organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka z terenu Gminy Żary pt. „Półkolonia w Sieniawie Żarskiej 2018” przez  FUNDACJĘ PIĘKNOLESIE, Sieniawa Żarska 191, 68-213 Lipinki Łużyckie informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 305,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 14:22:38
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 14:23:26
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-15 14:03:42
Artykuł był wyświetlony: 12551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i z grup ryzyka z terenu Gminy Żary w 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-17 12:21:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2018-04-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2018-04-17 12:21:17
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-04-17 12:23:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 13:29:08
Artykuł był wyświetlony: 14522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Żary na lata 2018-2020” w 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-23 11:28:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Nowak Data wytworzenia informacji: 2018-02-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-23 11:28:24
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-02-23 11:30:25
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2018-02-23 11:30:25
Artykuł był wyświetlony: 16246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego LKS "Mirostowiczanka"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-05 14:45:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze złożeniem dnia 02.02.2018 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Krajoznawstwo oraz wypoczynek i młodzieży. Aktywne ferie 2018 w Mirostowicach Dolnych ” przez Ludowy Klub Sportowy „Mirostowiczanka” w Mirostowicach Dolnych, 68-205 Mirostowice Dolne, ul. Kolejowa 5 informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 305,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ">'); // -->

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 14:45:55
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 14:46:29
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-14 14:32:28
Artykuł był wyświetlony: 17001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu