ˆ

Konkursy ofert: sport, kultura,turystyka

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 07:29:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kochanowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kochanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 07:29:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 07:31:22
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 07:31:22
Artykuł był wyświetlony: 57 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-13 10:47:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Marciniak Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2017-12-13 10:47:06
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 10:51:09
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 14:05:12
Artykuł był wyświetlony: 6991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-13 10:42:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Marciniak Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2017-12-13 10:42:01
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 10:45:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 14:06:05
Artykuł był wyświetlony: 6981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2018 roku w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-13 10:27:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Marciniak Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2017-12-13 10:27:19
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 10:37:48
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 14:07:02
Artykuł był wyświetlony: 6964 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-03 12:44:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach mających na celu opracowanie programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Konsultacje potrwają 14 dni od daty zamieszczenia projektu Programu na stronie internetowej, w BIP oraz w siedzibie Urzędu Gminy Żary tj. do dnia 19.10.2017 r. W załączeniu projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz formularz zgłaszania uwag.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Marciniak Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-03 12:44:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2017-10-03 12:49:58
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2017-10-24 07:14:17
Artykuł był wyświetlony: 10555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-15 10:08:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze złożeniem dnia 11.09.2017 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Umiem pływać ”  przez Fundację Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2017 r., poz. 60 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 września 2017 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 105,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
           

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Marciniak Data wytworzenia informacji: 2017-09-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-15 10:08:38
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2017-09-15 10:09:55
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 11:08:22
Artykuł był wyświetlony: 11542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-15 10:05:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze złożeniem dnia 13.09.2017 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Rozwijanie różnorodnych form wychowanie fizycznego i sportu wśród społeczeństwa terenu swojej działalności”  przez Ludowy Zespół Sportowy „Piast” Lubanice informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2017 r., poz. 60 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 września 2017 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 105,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ">'); // -->
           
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Marciniak Data wytworzenia informacji: 2017-09-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-15 10:05:19
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2017-09-15 10:06:10
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 11:10:43
Artykuł był wyświetlony: 11528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 14:50:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze złożeniem dnia 05.09.2017 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Udział drugiej drużyny żaków w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018”  przez Ludowy Zespół Sportowy „Delta” z Sieniawy Żarskiej  informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2017r., poz. 60 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 września 2017 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 105,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
           

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Marciniak Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 14:50:18
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 14:55:09
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 09:10:25
Artykuł był wyświetlony: 12112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-04 09:24:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze złożeniem dnia 01.09.2017 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2017- liga okręgowa”  przez Ludowy Zespół Sportowy „Delta” z Sieniawy Żarskiej  informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2017r., poz. 60 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 września 2017 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 105,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kochanowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kochanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-04 09:24:18
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2017-09-04 10:00:20
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2017-09-12 11:03:19
Artykuł był wyświetlony: 12144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-31 11:43:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Marciniak Data wytworzenia informacji: 2017-05-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2017-05-31 11:43:38
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2017-05-31 11:46:35
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2017-05-31 11:46:35
Artykuł był wyświetlony: 16054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu