ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wyniku przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-20 14:49:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyniku II przetargu odbytego 20.01.2012 na okoliczność sprzedaży działek poł. W Mirostowicach Dolnych

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy informuje, że II przetarg ustny nieograniczony zorganizowany na okoliczność sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Mirostowice Dolne, gmina Żary, stanowiących własność Gminy Żary, oznaczonych numerem ewidencyjnym 569/33, 569/34, 569/35, 569/36, 569/37 dla których nie jest prowadzona księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Żarach przeprowadzony w dniu 20.01.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Żary, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie dla działek 569/36 I 569/37.
Dla działek oznaczonych nr 569/33, 569/34 i 569/35 przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wyłoniono nabywców na przedmiotowe działki.

/-/ Przewodniczący Komisji Przetargowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Ciecierska Data wytworzenia informacji: 2012-02-20 14:49:04
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Ciecierska Data wprowadzenia do BIP 2012-02-20 14:49:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-02-20 14:49:20
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-02-20 14:49:20
Artykuł był wyświetlony: 8416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Żary, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-20 14:41:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żary  działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) informuje, że na stronie internetowej www.gminazary.pl oraz w Urzędzie Gminy Żary na tablicy ogłoszeń został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Ciecierska Data wytworzenia informacji: 2012-02-20 14:41:29
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Ciecierska Data wprowadzenia do BIP 2012-02-20 14:41:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-02-20 14:45:28
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-02-20 14:45:28
Artykuł był wyświetlony: 8187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-14 14:56:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary.
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary w roku 2012
Działając na podstawie art.11 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) Wójt Gminy Żary zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Żary w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żary w roku 2012r. Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:
1. składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Żary - Sekretariat
w dni robocze, w godz. od 7.00 do 15.oo lub przesłanie pocztą na adres Urzędu,
2. składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

<e-mail>Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 w/w wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 8 marca 2012r.
Nie wydanie opinii w/ w terminie, uznaje się za akceptację programu.
Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:
Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
al. Jana Pawła II nr 6, 68 – 200 Żary
Termin składania uwag upływa z dniem 8 marca 2012 r.

Treść projektu uchwały znajduje się w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Żary.
W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Ciecierska Data wytworzenia informacji: 2012-02-14 14:56:47
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Ciecierska Data wprowadzenia do BIP 2012-02-14 14:56:47
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-02-14 15:00:47
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-02-14 15:05:17
Artykuł był wyświetlony: 7733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki naboru na stanowisko asystent rodziny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-13 14:16:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Żarach informuje, że zakończył się konkurs na stanowisko asystent rodziny. W wyniku przeprowadzone rekrutacji na w/w stanowisko został wybrany Pan Niekało Krzysztof.
Pan Krzysztof Niekało zdobył największą ilość punktów. Wykazał się dobrą znajomością przepisów i pojęć związanych z pracą socjalną i pieczą zastępczą. Posiada doświadczenie w pracy   z dziećmi i rodzinami borykającymi się z problemami.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2012-02-13 14:16:05
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2012-02-13 14:16:05
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-02-13 14:26:37
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-02-13 14:26:37
Artykuł był wyświetlony: 7487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu