ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: " Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Mirostowicach Dolnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-07-02 08:59:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamawiający:
Urząd Gminy Żary
68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6
woj. LUBUSKIE

tel. : (0-68) 470-73-00, fax : (0-68) 470-73-03
www.gminazary.pl
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych
na: wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Mirostowicach Dolnych
1. Zakres obejmuje:
Gimnazjum - wymianę grzejników stalowych jedno i dwupłytowych / C11 i C22/ łącznie 12  kpl. oraz naprawę istniejących polegającą na wymianie osłon bocznych i kratek grilla
Szkoła Podstawowa - wymianę grzejników stalowych jedno i dwupłytowych / C11 i C22/ łącznie 19  kpl. oraz naprawę istniejących polegającą na wymianie osłon bocznych i kratek grilla
2. Termin realizacji : do 17.08.2012r.
3. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego, 16.07.2012r. godz. 10:00 /pok. 104/
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego, 16.07.2012r. godz. 10:15
Osoba odpowiedzialna: Piotr Dziok
tel. 68 470 73 10
Załączniki do niniejszego opracowania:
- przedmiar robót 

WÓJT GMINY ŻARY
  Wiesław Polit

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Dziok Data wytworzenia informacji: 2012-07-02 08:59:29
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Dziok Data wprowadzenia do BIP 2012-07-02 08:59:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-07-02 09:03:20
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-07-02 09:03:20
Artykuł był wyświetlony: 13146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomieniu o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Demontaż stacji transformatorowej S-8292 " Miłowice Młyn" wraz z przebudową sieci SN 20 kV w miejscowości Miłowice, Gm. Żary"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-22 13:30:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Nogas Data wytworzenia informacji: 2012-06-22 13:30:17
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nogas Data wprowadzenia do BIP 2012-06-22 13:30:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-06-22 13:32:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-06-22 13:32:16
Artykuł był wyświetlony: 12194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomosci lokalowej położonej w Lubanicach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-14 14:47:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Ciecierska Data wytworzenia informacji: 2012-06-14 14:47:53
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Ciecierska Data wprowadzenia do BIP 2012-06-14 14:47:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-06-14 14:52:07
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-06-14 14:52:30
Artykuł był wyświetlony: 12381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z otwarcia ofert zadania pn. " Wykonanie projektu wykonawczego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Bieniowie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-14 14:38:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Dziok Data wytworzenia informacji: 2012-06-14 14:38:53
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Dziok Data wprowadzenia do BIP 2012-06-14 14:38:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-06-14 14:43:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-06-14 14:43:03
Artykuł był wyświetlony: 12114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu uzbrojenia terenu strefy przemysłowej Gminy Żary w sieć wodociągową

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-13 10:28:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Fiałka Data wytworzenia informacji: 2012-06-13 10:28:40
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Fiałka Data wprowadzenia do BIP 2012-06-13 10:28:40
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-06-13 10:30:44
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-06-13 10:30:44
Artykuł był wyświetlony: 11627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyborze ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-12 16:12:13

Akapit nr 1 - brak tytułu


Urząd Gminy Żary informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Wywóz odpadów komunalnych stałych(niesegregowanych) gromadzonych w kontenerach Zleceniobiorcy przy obiektach i budynkach stanowiących własność Gminy Żary, na selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych z ww. obiektów oraz na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Żary” za najlepszą uznano ofertę firmy
TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
   /-/ Wójt Gminy Żary
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Bazak Data wytworzenia informacji: 2012-06-12 16:12:13
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Bazak Data wprowadzenia do BIP 2012-06-12 16:12:13
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-06-12 16:13:06
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-06-12 16:13:06
Artykuł był wyświetlony: 10640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia przetargu ustnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-06 14:27:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Ogłoszenie  z dnia 6 czerwca 2012r.

Wójt Gminy Żary ogłasza, unieważnienie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Olbrachtów gm. Żary, oznaczonej numerem działki 372 o pow. 0,22 ha będącej własnością Gminy Żary. W trakcie postępowania przetargowego stwierdzono, że należy uzyskać decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej działki, dokonać ponownej wyceny oraz ogłosić przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
                                                                                       /- / Wójt Gminy Żary
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Ciecierska Data wytworzenia informacji: 2012-06-06 14:27:29
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Ciecierska Data wprowadzenia do BIP 2012-06-06 14:27:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-06-06 14:28:02
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-06-06 14:28:02
Artykuł był wyświetlony: 6646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej " Wykonanie projektu wykonawczego na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w miejscowości Bieniów działki: 153/3, 154/3"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-01 13:29:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamawiający:
Urząd Gminy Żary
68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6
woj. LUBUSKIE
tel. : (0-68) 470-73-00, fax : (0-68) 470-73-03
www.gminazary.pl
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych
na: wykonanie projektu wykonawczego na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w miejscowości:
• Bieniów działki:  153/3, 154/3
1. Zakres obejmuje:
wykonanie projektu wykonawczego na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w miejscowości Bieniów o wymiarach 44,0 x 26,0 m wraz z:
projektem zagospodarowania działki, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót i  kosztorysem inwestorskim /w wersji papierowej i elektronicznej/.  

2. Termin realizacji : do 10.07.2012r.
3. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego, 11.06.2012r. godz. 09:50 /pok. 104/
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego, 11.06.2012r. godz. 10:00
Osoba odpowiedzialna: Piotr Dziok
tel. 68 470 73 10
Załączniki do niniejszego opracowania można odebrać w pok. 208: 
- specyfikacja zakresu prac
- proponowany typ boiska
- mapa sytuacyjna
 
WÓJT GMINY ŻARY
      Wiesław Polit
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Dziok Data wytworzenia informacji: 2012-06-01 13:29:31
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Dziok Data wprowadzenia do BIP 2012-06-01 13:29:31
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-06-01 13:37:39
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-06-01 13:37:39
Artykuł był wyświetlony: 7183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Mirostowice Ddolne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-01 09:20:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Bazak Data wytworzenia informacji: 2012-06-01 09:20:38
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Bazak Data wprowadzenia do BIP 2012-06-01 09:20:38
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-06-01 09:21:48
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-06-01 09:21:48
Artykuł był wyświetlony: 6326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z art. 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej tj. na organizację wypoczynku letniego z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i z grup ryzyka z terenu Gminy Żary w 2012 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-29 14:59:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Nowak Data wytworzenia informacji: 2012-05-29 14:59:59
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2012-05-29 14:59:59
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2012-05-29 15:01:06
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2012-05-29 15:01:06
Artykuł był wyświetlony: 6122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu