ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Spotkanie z architektem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-25 14:42:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 28 lutego 2014 r. od godz. 10.30 będzie możliwość skontaktowania się z architektem sporządzającym projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - P. Zofią Adamek.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy ww. dniu do pokoju 211.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Nogas Data wytworzenia informacji: 2014-02-25 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nogas Data wprowadzenia do BIP 2014-02-25 14:42:30
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2014-02-25 14:42:38
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2014-02-25 14:42:38
Artykuł był wyświetlony: 35969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w roku 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-22 08:22:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Nogas Data wytworzenia informacji: 2014-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nogas Data wprowadzenia do BIP 2014-01-22 08:22:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2014-01-22 08:23:24
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2014-01-22 08:23:24
Artykuł był wyświetlony: 35335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn."Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-03 11:52:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego Data wytworzenia informacji: 2014-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2014-01-03 11:52:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2014-01-03 11:54:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2014-01-03 11:54:16
Artykuł był wyświetlony: 34874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą na rok 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-16 12:06:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Nogas Data wytworzenia informacji: 2013-12-16 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nogas Data wprowadzenia do BIP 2013-12-16 12:06:47
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2013-12-16 12:07:38
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2013-12-16 12:07:38
Artykuł był wyświetlony: 34872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizą na rok 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-16 11:55:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Nogas Data wytworzenia informacji: 2013-12-16 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nogas Data wprowadzenia do BIP 2013-12-16 11:55:32
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2013-12-16 12:00:13
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2013-12-16 12:00:13
Artykuł był wyświetlony: 30258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-04 14:56:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 06.12. 2013 r. od godz. 10.00  jest możliwość skontaktowania się z architektem gminy P. Zofią Adamek. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w ww. dniu do pokoju 211.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Nogas Data wytworzenia informacji: 2013-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nogas Data wprowadzenia do BIP 2013-12-04 14:56:07
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2013-12-04 14:56:12
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2013-12-04 14:56:12
Artykuł był wyświetlony: 26236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z otwarcia ofert dot. " Dostawy wodomierzy"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-08 11:42:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Fiałka Data wytworzenia informacji: 2013-08-08 11:42:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Fiałka Data wprowadzenia do BIP 2013-08-08 11:42:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2013-08-08 11:44:35
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2013-08-08 11:44:35
Artykuł był wyświetlony: 34914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Nadleśnictwa Krzystkowice o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-01 13:39:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Nadleśnictwo Krzystkowice Data wytworzenia informacji: 2013-08-01 13:36:00
Osoba, która odpowiada za treść: Nadleśnictwo Krzystkowice Data wprowadzenia do BIP 2013-08-01 13:39:56
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2013-08-01 13:42:33
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2013-08-01 13:42:33
Artykuł był wyświetlony: 31272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Dostawę wodomierzy"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-05 13:35:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Żary
Aleja Jana Pawła II 6
68-200 Żary

NIP 928 12 98 532 
Tel. 68 470 73 09, fax. 68 470 73 03.
 
I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Dostawa wodomierzy.
2.Przewidywana ilość:
-do wody zimnej jednostrumieniowy sucho bieżny DN 15 –szt. 300
-do wody zimnej jednostrumieniowy sucho bieżny DN 20 –szt. 180

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: sierpień – wrzesień 2013 r.
 
III. KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium – cena 100%.
 
IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty  należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 31.07.2013 r. do godz. 10:00 pod adresem:

Urząd Gminy Żary
Aleja Jana Pawła II 6
68-200 Żary
pok. 105

2. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr faksu) i opisanej w następujący sposób:

OFERTA NA:
„Dostawę wodomierzy”
 
V. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZAKUPU WODOMIERZY:
1.Typ wodomierz:
-do wody zimnej jednostrumieniowy sucho bieżny DN 15
-do wody zimnej jednostrumieniowy sucho bieżny DN 20
2.Zabezpieczenia antymagnetyczne, odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne wytwarzane przez magnesy .
3.Zabezpieczenie przeciw ściskaniu wodomierza.
4.Materiał , z którego wykonany jest wodomierz odporny na korozję i dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.
5.Sitko na wlocie wodomierza.
6.Liczydło zabezpieczone przed gromadzeniem się osadów uniemożliwiających odczyt, hermetyczne odporne na zaparowania , mechanizm liczydła może być zabezpieczony głowicą z pokrywą.
7.Zabezpieczenie antymrozowe w postaci wzmocnienia konstrukcji korpusu ożebrowaniem, oraz specjalnie ukształtowaną płytą uszczelniającą.
8.Atesty Higieniczne dopuszczające produkt do kontaktu z wodą pitną.
9.Okres gwarancji 60 miesięcy.
10.Zgodność z normami i przepisami.
11.uszczelki fibrowe do wodomierzy.
 
VI. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
a) kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem.
 
VII. OSOBY DO KONTAKTÓW:
Jan Fiałka Tel. (68) 470 73 09,
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Fiałka Data wytworzenia informacji: 2013-07-05 13:32:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Fiałka Data wprowadzenia do BIP 2013-07-05 13:35:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2013-07-05 13:35:32
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2013-07-05 13:35:32
Artykuł był wyświetlony: 32152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-10 10:36:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Nogas Data wytworzenia informacji: 2013-05-10 10:36:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nogas Data wprowadzenia do BIP 2013-05-10 10:36:55
Wprowadził informację do BIP: Anna Muła Data udostępnienia informacji: 2013-05-10 10:38:33
Osoba, która zmieniła informację: Anna Muła Data ostatniej zmiany: 2013-05-10 10:38:33
Artykuł był wyświetlony: 31128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu