ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie dotyczące poszukiwań złóż rud miedziowo-polimetalicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-27 14:05:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Reczuch Data wytworzenia informacji: 2015-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Reczuch Data wprowadzenia do BIP 2015-10-27 14:05:23
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-10-27 14:06:32
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-10-27 14:06:31
Artykuł był wyświetlony: 31982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-22 13:00:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat
Wójt Gminy Żary informuje, że w przypadku zidentyfikowania barszczu Sosnowskiego właściciel nieruchomości jest zobowiązany do likwidacji tej rośliny z terenu swojej posesji.
Na obecną chwilę nie ma skutecznego preparatu , który pozwoliłby zwalczyć barszcz Sosnowskiego ze względu na mocno rozbudowany system korzeniowy. Po ścięciu części nadziemnej roślina bardzo szybko odrasta, dlatego w celu jej skutecznego zwalczenia niezbędne jest wykonywanie systematycznego (minimum 3 razy w roku) koszenia w fazie wzrostu. Doświadczenia zebrane w zakresie zwalczania tej rośliny wskazują na potrzebę stałej kontroli i prowadzenia prac profilaktycznych.
Ze względu na toksyczne właściwości kaukaskich barszczy przy prowadzeniu jakichkolwiek zabiegów zwalczania, lub ograniczania ich ekspansji wymagających kontaktu z tymi roślinami, bądź przebywania w ich otoczeniu, konieczne jest zastosowanie szczególnych środków ostrożności.
Należy bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu gołej skóry z powierzchnią omawianych roślin. Osoby podejmujące pracę przy zwalczaniu kaukaskich barszczy powinny zawsze używać:
- kompletnej odzieży ochronnej (z nienasiąkliwych i nieprzemakalnych materiałów) okrywającej całe ciało (wskazane jest stosowanie osłon na buty),
- długich gumowych rękawic,
- pełnych masek ochronnych (w razie możliwości – z wymiennymi pochłaniaczami; w ostateczności –
prostych jednorazowych maseczek chroniących drogi oddechowe) lub przynajmniej okularów ochronnych.
Poleca się opracowanie pt. „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski” zawierające propozycje metod usuwania barszczy kaukaskich ze środowiska oraz wiele innych przydatnych informacji o tych gatunkach.
Opracowanie dostępne jest na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska http://www.gdos.gov.pl/igo w zakładce poświęconej inwazyjnym gatunkom obcym:
http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/29914/Wytyczne_dotyczace_zwalczania_barszczu_Sosnowskiego_Heracleum_sosnowskyi_i_barszczu_Mantegazziego_Heracleum_mantegazzianum_na_terenie_Polski.pdf
Poleca się również stronę Fundacji "Palący Problem - Heracleum", gdzie dostępne są m.in. praktyczne porady dotyczące postępowania z barszczem Sosnowskiego:  http://palacyproblem.pl/index.php

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Klisowska Data wytworzenia informacji: 2015-07-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Klisowska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-22 13:00:28
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-07-22 13:00:49
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-07-22 13:00:49
Artykuł był wyświetlony: 34857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-03 14:25:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Żarach informuje odbiorców wody wsi Drożków, Grabik, Lubanice, Surowa i Łukawy,  że w związku z trwającą suszą i ponadnormatywnym poborem wody z sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę , wprowadza się ograniczenie poboru wody  przez mieszkańców do podlewania upraw w godzinach od 5ºº do 22ºº
Powyższe ograniczenie wynika z potrzeby zabezpieczenia w pierwszej kolejności wody na potrzeby spożycia oraz na cele  socjalno-bytowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Fiałka Data wytworzenia informacji: 2015-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Fiałka Data wprowadzenia do BIP 2015-07-03 14:25:48
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2015-07-03 14:30:12
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2015-07-03 14:30:12
Artykuł był wyświetlony: 33504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA - wybory ławników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-29 10:38:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja Wójta Gminy Żary z dnia 29 maja 2015r. o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019

Wójt Gminy Żary informuje, że Rada Gminy przystępuje do wyboru :
- 4 ławników do Sądu Rejonowego w Żarach – III Wydział Rodzinny
i Nieletnich na kadencje 2016-2019.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat,
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5/ nie przekroczył 70 lat,
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy :
1/ prezesi właściwych sądów,
2/ stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3/ co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Żary.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszonego kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczona jako pierwsze na liście.
 Kartę zgłoszenia oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela :
Urząd Gminy Żary
68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6pok. 205 w godz. 7:00-15:00tel. 68 470 73 17.
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej ww.gminazary.pl
 
                                                                                WÓJT GMINY
                                                                                        LESZEK MROŻEK
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Micinowska Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Micinowska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-29 10:38:59
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 10:41:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2015-05-29 10:41:21
Artykuł był wyświetlony: 34364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 13:35:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Wójt Gminy Żary poszukuje pracownika na zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków unijnych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kochanowska Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kochanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-12 13:35:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 13:36:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 13:36:04
Artykuł był wyświetlony: 30563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m. Olbrachtów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-10 11:28:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żary zawiadamia o spotkaniu z projektantami dla mieszkańców wsi Olbrachtów w dniu 23.04.2015 r. w godz. 16:00-20:00 w świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie, w związku ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla terenu w m. Olbrachtów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Kinga Matoga Data wytworzenia informacji: 2015-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Matoga Data wprowadzenia do BIP 2015-04-10 11:28:37
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2015-04-10 11:37:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2015-04-10 11:37:45
Artykuł był wyświetlony: 33961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie z architektem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-24 11:36:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 27 października 2014 r. od godz. 10.00 będzie możliwość skontaktowania się z architektem sporządzającym projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - P. Zofią Adamek.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy ww. dniu do pokoju 211.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Nogas Data wytworzenia informacji: 2014-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nogas Data wprowadzenia do BIP 2014-10-24 11:36:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2014-10-24 11:37:11
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2014-10-24 11:37:11
Artykuł był wyświetlony: 43776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wydruk i dostawę kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Żary oraz wyboru Wójta Gminy Żary zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-17 13:09:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ochocińska Data wytworzenia informacji: 2014-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ochocińska Data wprowadzenia do BIP 2014-10-17 13:09:19
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2014-10-17 13:12:01
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2014-10-17 13:12:01
Artykuł był wyświetlony: 44174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie z architektem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-29 07:30:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 29 września 2014 r. od godz. 10.00 będzie możliwość skontaktowania się z architektem sporządzającym projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - P. Zofią Adamek.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy ww. dniu do pokoju 211.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Nogas Data wytworzenia informacji: 2014-09-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nogas Data wprowadzenia do BIP 2014-09-29 07:30:45
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2014-09-29 07:30:49
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2014-09-29 07:30:49
Artykuł był wyświetlony: 45904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Żary w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej T-Mobile w m. Lubomyśl (dz. nr ewid. 73/4) zwraca się do mieszkańców miejscowości o zajęcie stanowiska w tej sprawie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-04 11:00:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żary w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej T-Mobile w m. Lubomyśl (dz. nr ewid. 73/4) zwraca się do mieszkańców miejscowości o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Opinię należy składać na załączonym druku do dnia 15 września 2014 r. w pokoju 208 w Urzędzie Gminy w Żarach.

Załączniki

  • Lokalizacja (PDF, 2.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-09-04 11:04:47 | Data wytworzenia informacji: 2014-09-04 00:00:00
  • Opinia (DOC, 30 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-09-04 11:04:47 | Data wytworzenia informacji: 2014-09-04 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Nogas Data wytworzenia informacji: 2014-09-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nogas Data wprowadzenia do BIP 2014-09-04 11:00:33
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2014-09-04 11:06:42
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2014-09-04 11:06:42
Artykuł był wyświetlony: 47899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu